Domov / ĽUDIA / VIDEO: Ako vyzerá žiadosť o azyl v Európskej únii? Takýto je postup

VIDEO: Ako vyzerá žiadosť o azyl v Európskej únii? Takýto je postup

V súvislosti s rozsiahlou utečeneckou krízou vzniká otázka, koľko z migrantov dostane v Európe azyl. V nasledujúcich riadkov si prečítajte ako sa v Európskej únii definuje žiadateľ o azyl a čo mu zaručuje tento štatút.

Podľa EÚ sú žiadateľa o azyl ľudia, ktorí odídu z krajiny pre dôvody ako sú prenasledovanie či mučenie vyplývajúce z ich príslušnosti k rase, náboženstvu alebo národu.

Proces na získanie azylu je nasledovný: V únii je jednotný systém minimálnych štandardov, ktorý zabezpečuje slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť.

Začiatočná fáza by nemala prekročiť šesť mesiacov. Za preskúmanie žiadosti o azyl zodpovedá vždy len jeden členský štát. Výber krajiny sa určí na základe:

  • toho, či tam ma žiadateľ príbuzných
  • miesta vstupu do Európskej únie
  • miesta, kde bola prvýkrát podaná žiadosť
  • toho, kde má udelené víza

Totožnosť žiadateľov o azyl overujú orgány štátov zodpovedné za bezpečnosť a azylový proces. V prípade potreby im môžu pomôcť európske agentúry.

Viac..  Národný beh Devín - Bratislava 2019 podporí aj tím „Bežím za Európu"

V Európe majú pritom žiadatelia o azyl právo na základné životné podmienky – jedlo, oblečenie, ubytovanie, zdravotnú a psychologickú starostlivosť, vzdelanie pre deti a dodržiavanie ľudských práv. Musia si nechať  vziať odtlačky prstov, ktoré sú uložené v databáze Eurodec.

Kľúčovým procesom udelenia azylu je individuálny rozhovor medzi žiadateľom a prideleným pracovníkom. Žiadateľ si pritom môže vyžiadať tlmočníka, alebo právnu pomoc bez poplatkov.

Ak je jeho žiadosť odmietnutá, môže podať odvolanie. Pokiaľ sa záporné rozhodnutie opäť potvrdí, žiadateľ sa musí vrátiť späť do svojej krajiny, alebo tranzitného štátu.

Ak je žiadosť schválená, žiadateľ dostane štatút utečenca . Získa právo na pobyt, prístup na pracovný trh a k zdravotnej starostlivosti.

Viac sa dozviete v priloženom videu:

 

O jac

Avatar

Odporúčame pozrieť

utecenci

Migranti počas cesty do Európy čelia znásilneniam a sexuálnemu mučeniu

Migranti snažiaci sa dostať zo severnej Afriky do Európy čelia počas cesty znásilneniam a sexuálnemu …