Domov / POLITIKA / Začína sa holandské predsedníctvo EÚ. Čo od neho očakávajú jeho europoslanci?

Začína sa holandské predsedníctvo EÚ. Čo od neho očakávajú jeho europoslanci?

Počas prvého polroka 2016 bude stáť na čele Rady EÚ Holandsko. Ako predsedajúca krajina sa bude opierať o princípy Únie, ktorá sa sústreďuje na základné veci a rast a ktorá komunikuje s občianskou spoločnosťou. Zameria sa pritom na štyri priority, ktorými sú: migrácia a medzinárodná bezpečnosť, inovácia a vytváranie pracovných miest, správne finančné riadenie a silná eurozóna a progresívna klimatická a energetická politika. Prečítajte si, čo od tohto predsedníctva očakávajú holandskí poslanci.

Esther de Lange (EĽS)

“Holandské predsedníctvo sa začína vo veľmi ťažkých časoch. Európskej únii zvnútra i zvonku hrozí kríza a nestabilita. Od holandského predsedníctva preto očakávame, že urobí všetko, čo vie, aby zabezpečilo jednotu a rozhodnosť Európy. Najdôležitejšou vecou bude začať pracovať na spoločnej kontrole hraníc a to vo vnútrozemí i na pobreží. Ak sa Európe nepodarí znížiť prílev ekonomických migrantov, nebudeme mať dostatok miestnej podpory pre vojnových utečencov, ktorí našu pomoc skutočne potrebujú. Európski občania očakávajú konkrétne riešenia súčasných veľkých problémov, a práve to by malo byť počas nasledujúcich šiestich mesiacov stredobodom pozornosti.”

Paul Tang (S&D)

“Súčasné problémy, či už je to migračná kríza alebo daňové úniky, majú spoločnú jednu vec: vyriešiť ich môžeme len vtedy, ak spojíme všetky naše sily. No stále tu ešte príliš vládne strach. Odvolávame sa na naše národné záujmy, čo všetko ešte len viac zhoršuje. V súčasnosti sme svedkami toho, ako problém migrácie rozdeľuje Európu a ako ľudia rozprávajú o zatváraní hraníc. Takto sa nikam nedostaneme. Tento rok od Holandska očakávam, aby pritiahlo pozornosť členských štátov na naše spoločné záujmy a hodnoty. Slová, no predovšetkým činy.”

Peter van Dalen (EKR)

“Holandsko bude predsedom vykonávania práva. Po celej Európe musia byť dodržiavané existujúce aj nové pravidlá. Spravodlivé presadzovanie práva by malo byť ústrednou prioritou v oblastiach ako doprava, rybolov, euro, Schengen, bankovníctvo a mnoho iných. Brexit by predstavoval katastrofu tak pre EÚ ako aj pre Holandsko. To by malo urobiť všetko preto, aby Spojenému kráľovstvu zabránilo odísť z EÚ. Čo sa týka obchodnej dohody medzi EÚ a Pakistanom, Holandsko by sa malo postarať o to, aby táto krajina brala práva (náboženských) menšín vážne. Zneužívanie zákonov o rúhaní sa musí skončiť!”

Hans van Baalen (ALDE)

Viac..  Istanbulskému dohovoru zrejme u nás odzvonilo. Európsky parlament ale vyzýva Slovensko, aby ho urýchlene prijalo

“Holandské predsedníctvo sa bude sústreďovať na posilňovanie vnútorného trhu a medzinárodného obchodu. TTIP je veľmi dôležitá. Jediným riešením na mnohé naše problémy je hospodársky rast. Holandské predsedníctvo sa bude musieť zaoberať i utečeneckou krízou, výzvami pre Schengen, vzťahmi medzi EÚ a Ruskom po páde lietadla MH17, Brexitom a bojom proti ISISu v Sýrii aj inde. Pre našu vnútornú i vonkajšiu bezpečnosť a na to, aby sme mohli bojovať proti ilegálnej migrácii a dokázali riešiť utečeneckú krízu, je veľmi dôležitá efektívna kontrola európskych hraníc.”

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

“Očakávam, že Holandsko sa bude výrazne angažovať v tom, aby sa na našej planéte dalo žiť. To okrem iného znamená rešpektovať zvieratá, prírodu a životné prostredie. Niekoľko dní trvajúce transporty zvierat by mali byť prudko obmedzené. V roku 2016 budú dôležitými témami i nadmerný rybolov, ochrana prírody a zákaz látok narušujúcich funkciu hormónov. V týchto ťažkých časoch od Holandska očakávame, aby sa pridržiavalo hodnôt ako tolerancia, súcit a udržateľnosť. Musíme chrániť súkromie a slobody a nie ich obetovať pod zámienkou boja proti terorizmu.”

Bas Eickhout (Zelení/ESA)

“Predsedníctvo dáva Holandsku možnosť ukázať sa ako krajina, ktorá dokáže viesť. V tomto vedúcom postavení môže Holandsko Európe pomôcť zlepšiť jej postoj voči utečeneckej kríze, klimatickým zmenám, daňovým únikom a iným problémom, kde bol pokrok doteraz veľmi pomalý. Holandsko však stále zaostáva čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, preukazuje len malý súcit s utečencami a je známe ako daňový raj. Európske predsedníctvo je vynikajúcou príležitosťou to zmeniť.”

Marcel de Graaff (Európa národov a slobody)

“Od holandského predsedníctva neočakávam vôbec nič. Táto vláda je pre Holandsko katastrofou, no je veľmi dobrá, pokiaľ ide o poslúchanie rozkazov z Bruselu. Rutte bude tancovať ako píska Juncker a pokračovať tak v skaze Holandska. Vláda, ktorá by zastupovala záujmy Holandska, by už dávno zavrela hranice i holandských občanov, ktorý sa sem vracajú z bojov v Sýrii. Potrebujeme sa vymaniť z EÚ, z eura a rozhodne i zo Schengenu. Toto sa však neudeje pod Rutteho taktovkou. Je to hanba.”

V Európskom parlamente v súčasnosti existuje osem politických skupín. Skupina Európa slobody a priamej demokracie nemá žiadneho holandského poslanca, preto sme ju do toho článku nemohli zaradiť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

rokovanie

Rada EÚ podporuje aktualizáciu právneho rámca pre zdaňovanie energie

Rada prijala závery o rámci EÚ pre zdaňovanie energie. Závery sú priamou reakciou na výzvu …