Za problémy bánk už nebudú platiť daňovníci. Nastúpila banková únia

Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií nadobudol funkčnosť 1. januára 2016. Považuje sa za jeden z dôležitých medzníkov pri budovaní bankovej únie. Cieľom mechanizmu je v prípade krízových situácií zabezpečiť riešenia zlyhávajúcich bánk s minimálnymi nákladmi pre daňových poplatníkov či reálnu ekonomiku.

Prvotným cieľom je ale vyhnúť sa týmto krízam včasnými a účinnými riešeniami problémov domácich i zahraničných bánk, ale aj posilniť odolnosť finančného systému ako takého. Aj keď Únia podnikla kroky na zabezpečenie dostatočného kapitálu bánk a identifikáciu rizík, stále existujú prípady bánk, ktoré sa môžu dostať do problémov.

K funkčnosti mechanizmu sa vyjadril Jonathan Hill, komisár zodpovedný za finančnú stabilitu, finančné služby a kapitálové trhy: Banková únia už má nástroj, ktorý potrebuje na dohľad nad bankami v eurozóne. Znamená to, že už máme systém pre riešenia problémov bánk, za ktoré nebudú musieť platiť daňoví poplatníci a chyby bánk ta neostanú na pleciach mnohých ľudí.”

Jednotný mechanizmus bude budovaný počas ôsmich rokov pomocou príspevkov z bankového sektora. Tie sa budú ukladať do jednotného fondu na riešenie krízových situácií po tom, ako členské štáty ratifikovali medzivládnu dohodu o prevode príspevkov do tohto fondu. Banková únia je záväzná pre všetkých 19 štátov eurozóny, ktoré do nej vstúpili.

Viac..  EK rozširuje vyšetrovanie nemeckých plánov na predčasné odstavenie elektrární na hnedé uhlie

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

unia kapitalovych trhov

Komisia navrhuje nové opatrenia na posilnenie európskych kapitálových trhov

Komisia zverejnila alokáciu zdrojov REACT-EU na rok 2022. Na programy v rámci politiky súdržnosti vo …

Consent choices