Si stredoškolák a rozmýšľaš nad štúdiom jazykov? Nezmeškaj túto skvelú príležitosť


Európsky parlament ponúka stredoškolákom príležitosť absolvovať prekladateľskú stáž/školenie, ktorí ešte pred uplynutím lehoty na podávanie žiadostí, získajú maturitný diplom či iný stredoškolský certifikát na ekvivalentnej úrovni. Stáž je určená študentom, ktorí majú povinne absolvovať školenie.

Žiadatelia musia spĺňať tieto podmienky:

 • byť štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo kandidátskej krajiny;
 • byť vo veku 18 rokov;
 • mať dokonalú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dobrú znalosť dvoch ďalších úradných jazykov Európskej únie;
 • neabsolvovali ste žiadne iné stáže ani ste neboli v platenom pracovnom pomere viac ako štyri po sebe nasledujúce týždne, ktoré by boli financované z rozpočtu Európskej únie.

Prekladateľské stáže pre absolventov stredných škôl sa udeľujú na dobu troch mesiacov. Výnimočne môžu byť predĺžené na dobu najviac troch mesiacov. Miesto realizácie stáže je v Luxembursku.

 • Začiatok odbornej stáže: 1. január
 • Obdobie podávania žiadostí: 15. jún – 15. august (do polnoci)
 • Začiatok odbornej stáže: 1.apríl
 • Obdobie podávania žiadostí: 15. september -15. november (do polnoci)
 • Začiatok odbornej stáže: 1.júl
 • Obdobie podávania žiadostí: 15. december – 15. február (do polnoci)
 • Začiatok odbornej stáže: 1. október
 • Obdobie podávania žiadostí: 15. marec – 15. máj

Mesačný príspevok predstavuje 300 EUR.

Ak budete vybraný na absolvovanie stáže, je nutné doplniť dokumentáciu o nasledovné listiny:

 • formulár žiadosti, riadne vyplnený a podpísaný,
 • kópiu pasu alebo preukazu totožnosti,
 • kópie svojich diplomov a certifikátov,
 • kópiu študijných výsledkov, (ak ich máte k dispozícii).
Viac..  Europoslanec Bilčík ponúka dlhodobú platenú stáž v bratislavskej kancelárii

Pred vyplnením online prihlášky vás chceme upozorniť, že musíte:

 • prečítať si “Interné pravidlá pre stáže a študijné pobyty na generálnom sekretariáte Európskeho parlamentu” a často kladené otázky;
 • vedieť, že na dokončenie každej stránky formulára máte 30 minút. Upozorňujeme, že ak opustíte svoju prihlášku na dobu 30 minút a budete neaktívny, dáta, ktoré zadáte, sa stratia;
 • vedieť, že žiadosť nemožno meniť online. Je potrebné ju vyplniť a odoslať v jednom kroku. Po vyplnení vašej žiadosti, sa uistite, že sú údaje správne a následne ju odošlite;
 • Po potvrdení, že vaša žiadosť bola úspešne odoslaná, automaticky dostanete potvrdzujúcu správu odoslanú na e-mailovú adresu. Správa bude obsahovať potvrdzujúce číslo, ktoré by ste mali citovať v každej ďalšej korešpondencii týkajúcej sa stáže.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

 

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

Srbsko

Lídri Srbska a Kosova sa stretnú na rozhovoroch v Bruseli

Srbsko a Kosovo vo štvrtok v Bruseli povedú rozhovory na najvyššej úrovni v snahe zmierniť …