PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä migráciu a kybernetickú bezpečnosť


Jednou z hlavných tém tohto týždňa bude migračná kríza. O opatreniach na jej riešenie bude vo štvrtok rokovať výbor pre občianske slobody. Poslanci sa chystajú hlasovať o celoeurópskych pravidlách kybernetickej bezpečnosti a o ochrane obchodných informácií proti ich nelegálnemu nadobudnutiu a využívaniu. 1. januára sa začala holandské predsedníctvo Rady EÚ. Jeho program prídu do Parlamentu predstaviť viacerí holandskí ministri. Politické skupiny sa budú pripravovať na plenárne zasadnutie.

Členovia výboru pre občianske slobody budú vo štvrtok spoločne s komisárom pre migráciu Dimitrisom Avramopoulusom diskutovať o migračnej kríze. Na programe diskusie je hraničná stráž, hotspoty pre utečencov a ich doterajšie premiestňovanie. Očakáva sa, že sa budú venovať i znovuzavedeniu hraničných kontrol vo Švédsku a Dánsku.

Výbor pre vnútorný trh bude vo štvrtok hlasovať o nových celoúnijných pravidlách pre bezpečnosť sietí a informácií. Spoločnosti pôsobiace v oblastiach energetiky, dopravy, bankovníctva alebo zdravotníctva a takisto aj online predajne, vyhľadávače a firmy poskytujúce cloudové riešenia budú musieť svoju IT infraštruktúru zabezpečiť proti kybernetických útokom. A ak sa takéto útoky predsa len vyskytnú, budú povinné ich nahlásiť. K predbežnej dohode ohľadom týchto pravidiel dospeli Parlament a Rada v decembri minulého roku.

Viac..  M. Šimečka: V parlamente sa zrodila nová hnedá koalícia

Výbor pre právne veci v pondelok rokuje o zavedení celoeurópskej definície obchodného tajomstva. Firmy, ktorých obchodné tajomstvo bolo zneužité, sa budú môcť podľa navrhovaných pravidiel obrátiť na súdy so žiadosťou o náhradu spôsobenej škody. Poslanci však nástoja na tom, aby sa zachovala sloboda informácií.

Nový výbor pre daňové rozhodnutia a hospodársky a menový výbor sa v pondelok stretávajú s komisárom pre hospodárske a finanční záležitosti Pierrom Moscovicim. Komisár by mal poslancov oboznámiť s legislatívnymi plánmi Komisie v oblasti zdaňovania firiem.

1. januára sa začalo holandské predsedníctvo Rady EÚ. Jeho program a priority prídu v pondelok a štvrtok parlamentným výborom predstaviť viacerí holandskí ministri.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko žiada Európsku komisiu o dodatočné zdroje na riešenie utečeneckej krízy

Krajiny, ktoré sú v prvej línii migračnej vlny z Ukrajiny, potrebujú väčšiu podporu a funkčné nástroje na riešenie …