Argumenty v debate o imigrantoch


Aj napriek tomu, že migračná vlna z dôvodu zimy ustala, jej problém zostáva nevyriešený. Jej téma je stále aktuálna, hlavne ak zoberieme do úvahy fakt, že sa blížia parlamentné voľby. A práve téma migrácie sa zdá bude hrať veľkú úlohu pri presviedaní voličov. K samotnej otázke, či prijať migrantov, sa čoraz viac pridávajú argumenty ekonomického charakteru. Cieľom tohto článku je sa pozrieť na platnosť týchto argumentov a jej prípadnú pravdivosť.

1.Imigranti nám budú brať prácu

Jedným z dvoch hlavných argumentov oponentov imigrácie je, že keďže sa po príchode imigrantov zvýši počet ľudí na pracovnom trhu, tak sa zníži cena práce. A keďže sa migranti uspokoja aj z nižšími platmi tak konečnom dôsledku budú zamestnávatelia preferovať migrantov pred pôvodnými zamestnancami, ktorí sú zvyknutí na vyššie platy a lepšie pracovné podmienky. Táto téza je teoreticky správna, no v čom chybí je, že neberie do úvahy fakt, že trh práce nie je jednoliaty. Pozostáva z rôznych vrstiev, pričom pre každú vrstvu charakteristická iná výška kvalifikácie. Akonáhle zoberieme tento fakt do úvahy, zistíme že iba niektoré časti trhu práce budú postihnuté prílevom migrantov. Ktoré časti to budú, bude závisieť hlavne od kvalifikácie migrantov. Ak zoberieme do úvahy, že sú to väčšinou nízko kvalifikovaní ľudia, tak sa to v konečnom dôsledku prejaví hlavne v trhu práce s nízkou kvalifikáciu. Nielen Slovensko, ale Európa vo všeobecnosti má teraz nedostatok málo kvalifikovanej pracovnej sily, čiže namiesto kradnutia práce by sa skôr pracovné miesta zaplnili (ďalej sa téme naplňovania pracovných miest budem venovať v ďalšom paragrafe). No v každej ekonomike a teda aj v našej sú ľudia, ktorí pracujú a majú nízku kvalifikáciu, čiže je možné, že nízkokvalifokované pracovné miesta by zaplnili migranti at tak vytlačili pôvodných pracovníkov.

2.Migranti môžu pomôcť ekonomike, do ktorej vchádzajú

Asi hlavný argument zástancov migrácie je, že príchod migrantov môže pomôcť ekonomike. Po ich príchode by migranti zaplnili pracovné miesta, ktoré sú voľné. Tento argument býva často vyvracaním opačnou stranou, že ako je možné že nám pomôžu zaplniť volné miesta v ekonomike keď tu máme dvojcifernú nezamestnanosť. V tomto prípade sa tak ako v prvom argumente zabúda na to, že trh práce nieje jednoliaty a skladá sa z viacerých častí, pričom v každej je iná úroveň kvalifikácie. Európske krajiny aktuálne trpia efektom nadmernej kvalifikácie. Napríklad na Slovensku je vidieť problém v tom, že mladí ľudia sa príliš spoliehajú na vysoké školy, čo neskôr vytvára nadmerné množstvo absolventov (hlavne humanitných odborov), ktorí si nevedia nájsť prácu, lebo trh práve s takouto kvalifikáciu je už naplnený. V tom istom čase však dopyt po nižšie kvalifikovaný ľudoch s remeslom rastie. Práve príchod migrantov by zaplnil tieto volné pracovné miesta, ktoré sú aj v našej ekonomike. Jedným z príkladov takéhoto efektu je napríklad prílev takzvaných Gastarbeiterov do Nemecka v 60. rokoch alebo aktuálna migrácia Poliakov do Británie .Na druhú stranu treba pripomenúť, že nie vždy sa migranti začlenia do trhu práce. Aktuálne vo Francúzku vznikajú getá, ktoré sú charakteristické vysokou nezamestnanosťou.

Viac..  Robert Hajšel: Aj Poľsko potrebuje plán obnovy, vyslovenie nedôvery Európskej komisii by som nepodporil

3.Tým že príjmeme migrantov (hlavne ekonomických), poškodzujeme ekonomiku krajiny z ktorej prichádzajú.

Základom tohto argumentu bolo video od Roya H. Beck-a šíriaceho sa sociálnymi sieťami. Vo videu sa autor vyjadroval o tom, že tým, že odoberáme kvalifikovanejších ľudí z krajiny tak vlastne podkopávame ekonomiku krajín (hlavne rozvojových), a tak podporujeme zhoršenie ich stavu. Vo videu následne vysvetľoval aj fakt, že tým, že migrantov príjmeme tak tak nijak neriešime chudobu rozvíjajúcich sa krajín. Tento fakt je pravda, no ako v predchádzajúcich prípadoch boli zamlčané viaceré skutočnosti. Jedným z nich je, že síce môžeme zabrániť možnému odlivu kvalifikovanejšej pracovne sily z rozvíjajúcich sa krajín, no mali by sme sa pozrieť prečo ľudia odtiaľ utekajú. V našom prípade migranti utekajú kvôli vojne, čiže argument, že by sme ich nemali príjmať, lebo tým poškodzujeme ekonomiky, z ktorej pochádzajú, nie je na mieste. Ak by však len teoreticky zobrali do úvahy, že migranti sú čisto ekonomickí, tak pravdepodobne migrujú z hlavne z dôvodu toho, že ich kvalifikácií sa nedáva dostatočné finančné ohodnotenie. V rozvinutejších krajinách by sa viac vedel zúročiť ich potenciál a tak by domáca ekonomika dosiahla lepšiu výkonnosť a jej produkcia by sa viac priblížila k teoretickému maximu ekonomiky. Tým, že by sme tak zabraňovali migrácií by sme zabraňovali prirodzenému presunu výrobných faktorov, ktorý zabezpečuje, aby sa výrobné faktory ( v tomto prípade pracovná sila ) dostali do správny rúk, do rúk, v ktorých by boli najlepšie využité.

Komentár pripravil Filip Bolčo, Nadácia F.A.Hayeka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …