Poľnohospodárstvo považujú Slováci aj Európania za dôležitý sektor pre budúcnosť


Európska komisia zverejnila v týchto dňoch výsledky prieskumu Eurobarometra, v ktorom skúmala názory Európanov tentokrát na oblasť poľnohospodárstva.

Z výsledkov Eurobarometra vyplýva, že spotrebitelia stále častejšie považujú poľnohospodárstvo a vidiecke oblasti za kľúčové pre budúcnosť Európy. V tomto duchu sa vyslovilo viac ako 90% európskych respondentov.  Ako veľmi dôležitú oblasť vníma poľnohospodárstvo a vidiek 76% Slovákov (v porovnaní s rokom 2013 nárast o 13%), prívlastok skôr dôležitá jej v prieskume udelilo 22% Slovákov (v porovnaní s rokom 2013 pokles o 11%).

55% Slovákov uviedlo, že medzi najzákladnejšie povinnosti farmárov v spoločnosti patrí zásobovanie obyvateľstva širokou ponukou kvalitných výrobkov a následne 32% našich respondentov si myslí, že ku kľúčovým úlohám patrí aj zabezpečenie potravinovej sebestačnosti Európskej únie.

62% oslovených Slovákov zase uviedlo, že hlavným cieľom politiky EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka má byť zabezpečenie primeraných cien potravín pre spotrebiteľov.

Väčšina Európanov si uvedomuje aj dôležitosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) v oblasti simulovania ekonomického rastu a vytvárania pracovných miest vo vidieckych oblastiach.  Európski poľnohospodári produkujú kvalitné potraviny pre 500 miliónov spotrebiteľov. Zároveň tak zabezpečujú zamestnanosť v menej rozvinutých regiónoch a vidieckych oblastiach.

Viac..  Komisia konzultuje s občanmi a zainteresovanými stranami možný zákon EÚ o zdraví pôdy

SPPK dlhodobo upozorňuje na dôležitosť poľnohospodárstva a potravinárstva pre spoločnosť.  Je potrebné neustále zdôrazňovať významnú úlohu, ktorú poľnohospodári zohrávajú v oblasti zabezpečovania kvalitných, zdravých a bezpečných potravín, starostlivosti o krajinu a životné prostredie, rozvoja vidieckych oblastí, ako aj v oblasti zamestnanosti. V mnohých regiónoch Slovenska sú práve poľnohospodárske alebo potravinárske podniky najväčším, alebo dokonca jediným zamestnávateľom“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Milan Semančík v reakcii na výsledky Eurobarometra.

Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil v októbri 2015 a zúčastnilo sa ho viac ako 27tisíc občanov EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer priniesol nelichotivé čísla o vnímaní korupcie na Slovensku

Aktuálne zverejnený prieskum Eurobarometra o vnímaní korupcie v EÚ prináša tieto zistenia: Korupcia je na Slovensku rozšírená …