2015 a 2016: ako bolo, ako bude


Na začiatku predchádzajúceho roka odznelo aj na tomto mieste želanie, aby sa podnikateľské prostredie v roku 2015 konečne stalo prioritou slovenskej vlády. Nestalo sa. Prejavilo sa to v neriešení dlhodobo narastajúcej byrokracie, vo zvyšovaní finančného zaťaženia podnikateľov, v uprednostňovaní niekoľkých vybraných firiem, ktoré si vďaka kontaktom dokázali vybaviť investičné stimuly či lukratívne verejné zákazky. Všetci ostatní museli riešiť často existenčné problémy, vrátane staronového neduhu druhotnej platobnej disciplíny, keď práve firmy, ktoré vyhrali štátne tendre, neplatili ich subdodávateľom z radov malých a stredných podnikateľov. Tí boli zároveň odkázaní na predražené a nekvalitné služby verejného sektora, museli čeliť kontrolám a sankciám zo strany stále aktívnejších úradov a štátnych agentúr. A zároveň sa museli prizerať tomu ako si vláda kupuje priazeň voličov populistickými a ekonomicky škodlivými opatreniami typu „vlaky zadarmo“.

Prípadné uplatnenie našich podnikateľov na zahraničných trhoch skomplikoval vývoj vonkajšieho prostredia. Ten bol v znamení pokračujúceho poklesu významu Európy, terorizmu, vojen a najnovšej migračnej vlny smerujúcej do niekoľkých krajín západnej Európy. To všetko bude mať na nás, na náš život, na našu spoločnosť a ekonomiku, zásadný dopad aj v budúcnosti. Jednou z mála dobrých ekonomických správ roka 2015 tak zostáva globálny pokles cien ropy, ktorý sa priaznivo prejavuje na poklese cien energetických vstupov.

Hlavnou domácou udalosťou roka 2016 budú nesporne parlamentné voľby, z ktorých vzíde nová vláda. Podnikatelia budú od nej požadovať zásadnú zmenu kurzu vo vzťahu k podnikaniu, rázny rozchod s doterajším nerovnakým prístupom k podnikom a podnikateľom, so selektívnou podporou vybraných podnikateľských subjektov alebo odvetví z prostriedkov daňových poplatníkov. Prioritou novej vlády by sa malo stať aj rozhodné obmedzovanie nedomyslených zásahov do slobody podnikania. Jedným z kľúčových problémov je taktiež nemoderný a nereformovaný verejný sektor, ktorý je pre podnikateľov synonymom vyšších daní, obťažovania zo strany úradov, katastrofálne pomalých súdov a od praxe odtrhnutých škôl. Vláda by preto už v roku 2016 mala zoštíhliť verejný sektor, znížiť rozsah ním poskytovaných služieb, racionalizovať jeho štruktúru, vrátane regionálnej a miestnej samosprávy; znižovať verejné výdavky.

Viac..  Miriam Lexmann: Je nemorálne, aby sme výrobky vyrábali v rozpore s našimi základnými hodnotami

Pokiaľ ide o ekonomický vývoj vo svete, svet sa zásadne mení pred našimi očami. A bohužiaľ, nie k lepšiemu. Po roku 2007 prišlo k opätovnému globálnemu príklonu k regulácii, návratu k  politike zasahovania do ekonomiky, rôznym formám protekcionizmu. Narastá iracionalita politiky, ktorá pre podnikanie produkuje pravidlá čoraz viac odtrh​n​uté od reality. Z hospodárskej politiky sa vytráca zdravý rozum. A namiesto riešenia problémov diplomatickou cestou sa do medzinárodnej politiky vrátil princíp použitia sily.

Pre slovenských podnikateľov to znamená enormný nárast neistoty, politickej i ekonomickej, ktorá sa premieta do enormného nárastu rizika podnikania. V tejto komplexnej – globálne nepriaznivej – situácii je o to dôležitejšie, aby si vláda po marcových voľbách uvedomila, že aj keď na mnohé negatívne pôsobiace faktory nemá dosah, môže ich vplyv aspoň čiastočne tlmiť rozhodnou a konzistentnou politiku zameranou na zlepšenie podmienok pre podnikanie a tým zlepšenie konkurenčného postavenia našich podnikateľov.

Komentár pripravil Ján Oravec, Nadácia F.A.Hayeka.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …