Ministerstvo zahraničných vecí USA ponúka Letnú školu sociálneho podnikania


Ministerstvo zahraničných vecí USA ponúka 5-týždňovú Letnú školu sociálneho podnikania. Cieľom programu je zoznámenie sa európskych študentov s americkou kultúrou, spoločnosťou a najmä s praktickými skúsenosťami v oblasti sociálneho podnikania.

Konať sa bude v mesiacoch jún a júl. K dispozícii budete mať štipendium, ktoré pokryje všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, leteniek a víz do USA.

 

Vhodný uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • dobrá znalosť anglického jazyka;
  • mať záujem o danú problematiku;
  • preukázaná iniciatíva a potenciál pri zapájaní sa do univerzitných a komunitných aktivít;
  • byť študentom vysokej školy vo veku 18 – 25 rokov (nutná podmienka, mať absolvovaný aspoň jeden rok bakalárskeho štúdia);
  • dobré študijné výsledky;
  • mať minimálnu (žiadnu) skúsenosť s prácou alebo štúdium v USA alebo inej krajine;
  • byť ochotný absolvovať intenzívny akademický program, komunitnú prácu a exkurzie;
  • zdielať ubytovanie a byť schopný prispôsobiť sa kultúrnym a spoločenským zvykom iným ako v domácom prostredí.

Prednosť budú mať uchádzači so slabším sociálnym zázemím alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny, zdravotne postihnutí občania a pod.)

Prihlášky môžete posielať do 22. januára 2016. 

 

Fulbrightova komisia môže vybrať 2 kandidátov. Záverečná selekcia uchádzačov  sa uskutoční na Ministerstve zahraničných vecí USA vo Washingtone, D.C.

Viac sa o tejto ponuke dozviete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

Únia a Nový Zéland uzavreli dohodu o voľnom obchode

Európska únia (EÚ) a Nový Zéland vo štvrtok oznámili, že po štyroch rokoch rokovaní uzavreli …