Beňová
Monika Flašíková Beňová. PHOTO: © European Union 2015 - Source : EP.

M. Flašíková Beňová: Sankcia v podobe stopnutia európskych fondov je nezmyslom


Vyhlásenie Rady a Komisie má nadväzovať na kontroverzne vnímané kroky novej konzervatívnej poľskej vlády s dosahom na pluralitu médií či nezávislosť tamojšej súdnej moci.

Poľsko je tak po Maďarsku ďalšou z členských krajín, ktorej prijímané zákony sa zdajú byť v rozpore so spoločnými hodnotami, na ktorých stojí Európska únia (EÚ). Zmluva o EÚ jasne vymedzuje slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát, ako aj rešpektovanie ľudských a menšinových práv. „Sankčný mechanizmus pri ich nedodržiavaní však vôbec nie je jednoduché použiť. Vyžaduje si jednomyseľné rozhodnutie Rady o existencii závažného porušenia týchto hodnôt a následné hlasovanie kvalifikovanou väčšinou za prijatie sankcií. Medzi tie patrí napríklad pozastavenie hlasovacieho práva členského štátu,“ vysvetlila poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Využitie terajšieho mechanizmu voči Poľsku je tak veľmi málo pravdepodobné, nakoľko maďarský premiér už avizoval, že takýto návrh nepodporí.

Odstránenie súčasnej nemohúcnosti a bezzubosti Únie pri vymožiteľnosti platného práva týkajúceho sa jej základných hodnôt bude riešiť Správa o stave demokracie, právneho štátu a základných práv v EÚ, ktorej je Monika Flašíková Beňová hlavnou spravodajkyňou. „Predstavitelia niektorých politických skupín napríklad požadujú zavedenie možnosti stopnutia čerpania európskych fondov. To však považujem za nezmysel,“ zdôraznila. Faktom zostáva, že napriek kohéznej politike, či politike súdržnosti, ktorých hlavnými nástrojmi sú práve európske fondy sa regionálne rozdiely v rámci Únie darí odstraňovať len veľmi pomaly. „Ich zastavenie by situácii určite nepomohlo a išlo by proti politike rastu, zvyšovania konkurencieschopnosti  a vytvárania pracovných miest. To musia byť stále jedny z hlavných priorít súčasnej Komisie. Zasahovanie členským štátom do možnosti čerpania eurofondov by predstavovalo len nič neriešiaci „truc podnik,“ uzavrela poslankyňa.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Ľudia nemajú čo jesť a vláda to nerieši. Budú občianske protesty

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Trnavský kraj získal z eurofondov viac ako štyri milióny eur na obnovu cesty

Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na rekonštrukciu cesty II. triedy II/502 pri Dolných Orešanoch …