Miroslav Mikolášik
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: PHOTO: Mária Jakušová.

Miroslav Mikolášik ponúka platenú stáž v Európskom parlamente

Absolventi a študenti posledného ročníka vysokých škôl sa môžu uchádzať o platenú stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Ponúka ju slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) v termíne od 1. marca 2016. Prihlásiť sa treba do konca januára.

Aj v aktuálnom volebnom období pokračuje europoslanec Mikolášik v podpore nadaných mladých ľudí formou ponuky stáže vo svojej poslaneckej kancelárii v Bruseli. Na obdobie absolvovania stáže získa stážista finančný príspevok na pokrytie nákladov na bývanie a stravu. Stážista sa stane plnohodnotným členom tímu europoslanca, pričom sa bude podieľať na tvorbe odborných podkladov súvisiacich s pracovnou náplňou Miroslava Mikolášika. Nový člen poslaneckej kancelárie sa bude okrem prípravy aktuálnych projektov zúčastňovať pracovných aktivít Európskeho parlamentu.

Pre koho je určená stáž

O stáž sa môžu uchádzať absolventi vysokej školy, prípadne študenti krátko pred jej absolvovaním (v poslednom ročníku štúdia). Základnou charakteristikou uchádzača by mal byť záujem o veci verejné a budúcnosť Slovenska i Európy. Pre záujemcov by malo platiť aj to, že svojím aktívnym prístupom chcú pretvárať spoločnosť, sú tvoriví, nápadití, vedia pracovať nezávisle, vedia si stanoviť vlastné priority a zaujímajú sa o politický, sociálny a duchovný rozvoj spoločnosti i jednotlivca.

Viac..  Európsky parlament zosúlaďuje vnútorné pravidlá s mandátom EPPO

Podmienkou absolvovania stáže je výborná znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka. Uprednostnení sú kandidáti s vedomosťou oboch jazykov. Znalosť iných jazykov je výhodou.

Kedy sa stáž uskutoční

Odborná stáž v poslackej kancelárii Miroslava Mikolášika v Bruseli sa uskutoční od 1. marca 31. mája 2016.

Ako sa uchádzať o stáž

Uchádzači musia najneskôr do 31. januára (vrátane) doručiť životopis a motivačný list (oba v slovenskom i anglickom jazyku) elektronicky na adresu miroslav.mikolasik@ep.europa.eu.

Všetky prihlášky budú posúdené poslaneckou kanceláriou, následne budú kontaktovaní iba účastníci užšieho výberu. Tí sa zúčastnia ústneho pohovoru s Miroslavom Mikolášikom, ktorý si spomedzi nich vyberie nového stážistu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky parlament zosúlaďuje vnútorné pravidlá s mandátom EPPO

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) aktualizovali jeho rokovací poriadok, aby umožnil vyhlasovať žiadosti hlavného európskeho prokurátora …

Consent choices