EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ŠKOLSTVO / Erasmus+ poskytuje viac lepších príležitostí na podporu budúcich generácií v Európe
Erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Erasmus+ poskytuje viac lepších príležitostí na podporu budúcich generácií v Európe

Program Erasmus+, rozsiahlejší a účelnejší program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, už vo svojom prvom roku napĺňa očakávania.

Program Erasmus+ s rozpočtom viac než 2 miliardy EUR už vo svojom prvom roku poskytol viac ako miliónu ľudí príležitosť zapojiť sa do 18 000 financovaných projektov. Pružnejšie príležitosti na spoluprácu v rôznych odvetviach takisto umožňujú vyskúšať si inovačné postupy a prispieť k reforme a modernizácii v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, práce s mládežou a športu v Európe.

Komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Už vo svojom prvom roku dosiahol program Erasmus+ skutočný úspech. Pôsobivý počet účastníkov je dôkazom toho, že program skutočne zlepšuje vyhliadky mladých ľudí na zamestnanie, pretože im pomáha získať nové zručnosti a skúsenosti a podporuje modernizáciu európskych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou. Budeme aj naďalej stavať na jeho popularite s cieľom osloviť viac ľudí, ktorí majú rôzne záujmy a profily a pochádzajú z rôznych sociálnych prostredí.“

Z dnes uverejnených údajov vyplýva, že v roku 2014 sa do programu Erasmus+ zapojilo viac ľudí prostredníctvom širšej škály príležitostí. V prvom roku sa z programu podporilo rekordných 650 000 grantov na mobilitu študentov, stážistov, učiteľov, dobrovoľníkov a iných mladých ľudí a pripravila sa pôda pre prvé študentské pôžičky na celé magisterské štúdium v zahraničí. Po prvýkrát sa z programu financovali aj projekty na podporu politiky, do ktorých sa zapojili verejné orgány a medzinárodné organizácie, a poskytli sa finančné prostriedky na projekty v oblasti športu.

Rozšírený program Erasmus+ zároveň poskytuje príjemcom silnejšiu podporu. Prejavuje sa to v stále väčšom uznávaní štúdia v zahraničí po návrate študentov do domovských krajín. Mobilita učiteľov a zamestnancov je okrem toho lepšie začleňovaná do stratégií profesionálneho rozvoja, ktoré podporujú ich domovské inštitúcie.

Viac..  EÚ vyzýva na predkladanie návrhov k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Nový program Erasmus+ je okrem toho viac prístupný, pričom sa kladie silnejší dôraz na podporu sociálneho začleňovania, aktívneho občianstva a tolerancie. Na tento účel sa účastníkom s obmedzenými finančnými prostriedkami alebo s osobitnými potrebami sprístupnila väčšia finančná podpora než kedykoľvek predtým. V roku 2016 sa okrem toho vyčlenilo ďalších 13 miliónov EUR na financovanie projektov zameraných na riešenie otázok sociálneho začlenenia menšín a migrantov a ostatných znevýhodnených sociálnych skupín.

V rámci programu sa takisto posilnili iniciatívy zamerané na zlepšenie vyhliadok mladých ľudí na zamestnanie a uľahčenie ich prechodu zo školy do práce. V súvislosti s tým došlo k zvýšeniu príležitostí pre stáže a učňovské vzdelávanie v rámci programu.

Španielsko, Nemecko a Francúzsko sú stále najobľúbenejšími destináciami študentov.

Komisia dnes v osobitnej správe takisto uverejňuje štatistické údaje o mobilite študentov a pracovníkov za posledný akademický rok (2013 – 2014) bývalého programu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie, ktorý bol súčasťou zastrešujúceho programu celoživotného vzdelávania. Z údajov vyplýva, že sa ho zúčastnil rekordný počet študentov (272 000) a zamestnancov (57 000) v porovnaní s ktorýmkoľvek predchádzajúcim rokom. Španielsko, Nemecko a Francúzsko boli aj v roku 2013 – 2014 najobľúbenejšími destináciami študentov na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí.

Okrem toho nová štúdia o vplyve programu Erasmus na regióny potvrdzuje, že výmeny študentov programu Erasmus výrazne zlepšujú šance mladých ľudí dostať sa k vysoko kvalitným manažérskym pozíciám, a to najmä pokiaľ ide o študentov z južnej a východnej Európy.

Súvislosti

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať modernizáciu európskych systémov vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou a zároveň zlepšovať zručností študentov, ich vyhliadky na zamestnanie a ich aktívnu účasť na živote spoločnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Tibor Navracsics

EÚ vyzýva na predkladanie návrhov k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Komisia v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila  výzvu na predkladanie návrhov, ktorá …