Europoslanci vyzývajú na nulovú toleranciu násilia a sexuálneho obťažovania


Poslanci diskutovali s komisárkou Corinou Crețu o sexuálnom obťažovaní a násilí páchanom na ženách na verejných priestranstvách. V rámci rozpravy členovia zákonodarného zboru EÚ trvali na intenzívnom úsilí orgánov činných v trestnom konaní vypátrať páchateľov takýchto zločinov a bez ohľadu na ich kultúrne pozadie či pôvod ich postaviť pred súd.

Časť poslancov však zároveň poukázala na fakt, že násilie páchané na ženách nie je v EÚ novým fenoménom a neprichádza nevyhnutne zo zahraničia.

Poslanci opätovne vyzvali Komisiu na predloženie legislatívneho návrhu zameraného na boj proti násiliu na ženách, ktorý Parlament požadoval už v roku 2014. Podľa nich sa v snahe o elimináciu násilia voči ženám sa dosiahol iba mierny pokrok. V tejto súvislosti vyzvali členské štáty, aby bezodkladne ratifikovali Istanbulský dohovor. Dosiaľ tak neučinilo šestnásť z 28 členských štátov EÚ, vrátane Slovenska.

Poslanci zároveň vyzvali na zintenzívnenie úsilia o integráciu migrantov do európskej spoločnosti prostredníctvom procesu vzdelávania. Zdôraznili tiež, že každá osoba na území Únie, bez ohľadu na jej kultúrne pozadie či pôvod, by mala byť vedená k rešpektu voči európskym hodnotám.

Súvislosti

Európsky parlament prostredníctvom legislatívneho uznesenia z februára 2014 vyzval Európsku komisiu, aby predložila celoúnijnú stratégiu a legislatívny návrh so záväznými nástrojmi na ochranu žien pred násilím.

Komisia v máji 2014 odpovedala na iniciatívu Parlamentu zamietavo. Vtedajšie kolégium komisárov nepovažovalo predloženie legislatívnych opatrení zameraných na prevenciu a boj proti násiliu páchanom na ženách za vhodné riešenie.

Podľa prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva zažila po 15. roku svojho života fyzické alebo sexuálne násilie jedna tretina žien v EÚ. Ide o 62 miliónov žien v rámci Únie.

Viac..  Delegácia: Slovensko príkladne prijalo ukrajinských utečencov, musí však pridať v pomoci Rómom

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …