Turecko otvorilo pracovný trh pre sýrskych utečencov


Riadenie utečeneckej krízy: správy Komisie o vykonávaní spoločného akčného plánu EÚ a Turecka

Na samite medzi EÚ a Tureckom 29. novembra 2015 obe strany spustili spoločný akčný plán, ktorého cieľom je zintenzívniť spoluprácu na podporu Sýrčanov pod dočasnou ochranou a ich hostiteľských komunít v Turecku a posilniť spoluprácu na zabránenie tokom neregulárnej migrácie do EÚ. Európska komisia uverejňuje správu o vykonávaní spoločného akčného plánu EÚ a Turecka, v ktorej sa posudzujú následné kroky po prijatí príslušných záväzkov v rámci akčného plánu.

Prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans uviedol: „Vítam opatrenia, ktoré už turecké orgány prijali na zastavenie tokov neregulárnej migrácie, ako je napríklad otvorenie pracovného trhu pre sýrskych utečencov. Nemali by sme si robiť ilúzie, že utečenecká kríza sa skončí skôr, než sa definitívne vyriešia jej hlavné príčiny – najmä pokračujúca vojna a brutálne činy v Sýrii. Budeme v spolupráci s našimi tureckými partnermi pokračovať v dôslednej realizácii spoločného akčného plánu, aby sme mohli dodržať svoje záväzky, ktoré sme prijali na zavedenie poriadku do migračných tokov vrátane boja proti prevádzačom a zamedzenia neregulárnych odchodov z Turecka do Európy.“

Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn dodal: „Pokiaľ ide o EÚ, dokončili sme vytvorenie nástroja pre utečencov v Turecku, ktorý bude mať počas budúcich dvoch rokov k dispozícii tri miliardy eur na riešenie prílevu utečencov. Intenzívne pracujeme s tureckými orgánmi na posúdení potrieb, aby sa finančné prostriedky mohli začať čerpať čo najskôr.“

Turecko musí urýchlene dosiahnuť výrazný pokrok v zamedzovaní neregulárnych odchodov migrantov a utečencov zo svojho územia do EÚ, najmä zintenzívnením pozemných operácií. Počet ľudí, ktorí neregulárne prichádzajú do EÚ z Turecka, od októbra nepretržite klesal, celkový počet príchodov je však vzhľadom na zimné obdobie vysoký. Priemerný počet denných príchodov z Turecka do Grécka bol v januári 2 186 v porovnaní so 6 929 v októbri a 3 575 v decembri.

V správe sa oceňujú viaceré konkrétne opatrenia, ktoré Turecko už prijalo na vykonávanie akčného plánu. Po 8. januári, keď bola zavedená vízová povinnosť pre Sýrčanov prichádzajúcich do Turecka z tretích krajín, počet Sýrčanov prichádzajúcich do Turecka z Libanonu a Jordánska výrazne klesol. Ďalším dôležitým krokom vpred sú opatrenia prijaté 15. januára, ktoré Sýrčanom požívajúcim dočasnú ochranu umožňujú prístup k pracovnému trhu v Turecku.

Od Turecka sa naliehavo žiada, aby pokračovalo vo svojom úsilí na ceste k plnému a účinnému vykonávaniu akčného plánu. Turecko by malo zlepšiť uplatňovanie dvojstrannej dohody s Gréckom o readmisii a malo by byť pripravené uplatňovať od 1. júna 2016 dohodu o readmisii medzi EÚ a Tureckom týkajúcu sa štátnych príslušníkov tretích krajín. Európska komisia prijala v tomto smere návrh rozhodnutia Rady o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom readmisnom výbore k uplatňovaniu ustanovení o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti s cieľom zabezpečiť uplatňovanie týchto povinností už od júna 2016.

Viac..  Legislatívny balík: Komisia víta prijatie nového únijného súboru pravidiel digitálnych služieb

Turecko by malo aj posilniť zadržiavaciu kapacitu tureckej pobrežnej stráže a podporiť právne predpisy, opatrenia a spoluprácu s členskými štátmi EÚ v boji proti prevádzačstvu a prevádzačom.

Pokiaľ ide o EÚ, pomoc by sa mala poskytnúť čo najskôr prostredníctvom nedávno vytvoreného nástroja pre utečencov v Turecku. Prvé zasadnutie riadiaceho výboru nástroja sa uskutoční 17. februára a bude sa na ňom diskutovať o konkrétnych opatreniach, ktoré možno financovať z troch miliárd eur prisľúbených z rozpočtu EÚ a členských štátov. Prioritné oblasti budú zahŕňať humanitárnu pomoc, vzdelávanie, integráciu na trhu práce, prístup k zdravotnej starostlivosti, sociálne začlenenie a projekty infraštruktúry.

Súvislosti

Vzhľadom na svoju zemepisnú polohu je Turecko najdôležitejšou krajinou prvého prijatia a tranzitu migrantov. Krajina je v súčasnosti útočiskom vyše 2,5 milióna žiadateľov o azyl a utečencov.

Turecko vyvíja chvályhodné úsilie pri poskytovaní enormnej humanitárnej pomoci a podpory pri mimoriadnom a neustále rastúcom príleve osôb hľadajúcich útočisko, pričom na riešenie tejto krízy vynaložilo zo svojich vlastných zdrojov už viac než 7 miliárd EUR.

Európska komisia uzavrela 15. októbra s Tureckom dohodu ad referendum o spoločnom akčnom pláne na zintenzívnenie vzájomnej spolupráce pri riadení migrácie v rámci koordinovaného úsilia o vyriešenie utečeneckej krízy.

Spoločný akčný plán bol spustený na stretnutí medzi EÚ a Tureckom 29. novembra 2015.

V akčnom pláne sa stanovuje súbor spoločných opatrení, ktoré Európska únia a Turecká republika majú vykonať ako naliehavé, aby zosúladeným spôsobom čelili spoločným výzvam a dopĺňali úsilie Turecka pri zvládaní veľkého počtu ľudí, ktorí v Turecku potrebujú ochranu. Okrem toho sa Európska únia (jej inštitúcie a členské štáty) takisto zaviazali zlepšiť politickú spoluprácu s Tureckom tým, že mu poskytnú významnú finančnú podporu, urýchlia plnenie plánu liberalizácie vízového režimu a oživia prístupový proces s Tureckom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …