Medzinárodná letná škola porovnávania prípadových štúdii rôznych konfliktov


Centrum pre porovnávanie konfliktov na Fakulte médií a komunikácie (FMK),
Singidunum University v Belehrade, organizuje už siedmy ročník Medzinárodnej letnej školy. Určená je pre záujemcov o štúdium a analýzu spoločnosti počas a po trvaní konfliktu. Kurzy letnej školy sa uskutočnia od 27. júna do 4. júla 2016.

Ak sa rozhodnete absolvovať medzinárodnú letnú školu, čaká vás analýza a hľadanie riešení s využitím historických poznatkov, filozofie, antropológie, práva a medzinárodných vzťahov. Komparácia štúdia konfliktov poskytne študentom možnosť využiť zaujímavé prednášky, zúčastniť sa diskusií so zameraním na prípadové štúdie a pretaviť tak teoretické vedomosti do praxe.

Študenti môžu využiť len jednu z piatich možností zúčastniť sa kurzu. Všetky prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku.

Prvý z ponúkaných kurzov sa týka náboženstva a konfliktu. Tento kurz bude skúmať procesy politického a náboženského konfliktu, to, ako sa môže politika podpísať na náboženstve a tiež ako môže náboženstvo generovať konflikt. Osobitný zreteľ sa bude klásť na vzájomné vzťahy medzi náboženstvami na Balkáne.

Druhý kurz sa bude týkať štátnej suverenity a ľudských práv. Študenti sa naučia identifikovať a kriticky analyzovať skutočnú tvár krízy, medzinárodnej intervencie alebo opačne nezasahovanie do konfliktu. Dôraz sa bude klásť na využitie teórie do reálneho života a na skúmanie prípadových štúdií.

Tretím je kurz s osobitným zameraním na (násilné) konflikty, diskrimináciu a marginalizáciu. Bude sa viesť diskurz orientalismu a balkanizmu, ktorý bol kedysi pevne zakorenený v cestopisoch a umení.

Ďalej majú študenti na výber kurz orientovaný na štúdium analýzy konfliktu a transformáciu konfliktov prostredníctvom sociálnych pamäťových štúdií. Kurz sa zameria na úlohu štúdií sociálnej pamäte ohľadom mieru a konfliktu. Umožňuje ponoriť sa do analýzy vnútornej dynamiky spoločnosti v dôsledku vojny, konfliktov, represií, diktatúr, genocídy a masových zverstiev.

Posledným kurzom, ktorý je možné absolvovať, je štúdium integrácie do Európskej únie s ohľadom na politiku v Srbsku. Cieľom tohto kurzu je pochopiť prechod od dominantnej juhoslovanskej ideológie k udalostiam, ktoré nastali neskôr v Srbsku.

Prihlášky je potrebné poslať do 25. marca 2016, emailom na adresu summerschool@cfccs.org.

Všetky ďalšie informácie nájdete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

azyl, migranti

Azyl a migrácia v EÚ: fakty a čísla

Obmedzenia zavedené kvôli pandémii koronavírusu viedli k zníženiu migrácie, ale v roku 2021 sa počet …