Riešenie sporov online: Nová platforma pre spotrebiteľov a obchodníkov


Európska komisia sprístupnila novú online platformu, ktorá pomôže spotrebiteľom a obchodníkom riešiť spory pri nákupoch cez internet.

Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová vyhlásila: „Väčšina spotrebiteľov, ktorí sa dostali do ťažkostí pri nákupe online, sa nesťažuje, lebo si myslia, že ide o pridlhý a vopred prehratý proces. Platforma na riešenie sporov online je inovatívny nástroj, ktorý spotrebiteľom i obchodníkom ušetrí čas a peniaze. Zlepší dôveru spotrebiteľov pri nakupovaní na internete a podporí cezhraničný predaj, čím prispeje k európskemu digitálnemu jednotnému trhu.“

Hlavné črty platformy:

  • Ľahko sa používa a je prístupná zo zariadení všetkých druhov. Spotrebitelia na nej môžu vyplniť formulár sťažnosti v troch jednoduchých krokoch.
  • Umožňuje používateľom zrealizovať celý postup riešenia sporov online.
  • Je viacjazyčná. Je na nej k dispozícii prekladateľská služba, vďaka ktorej môžu spory riešiť aj strany z rôznych európskych krajín.

V súčasnosti je na platformu pripojených približne 117 orgánov alternatívneho riešenia sporov z 17 členských štátov. Komisia momentálne spolupracuje s členskými štátmi, aby sa čo najskôr zapojil každý z nich a aby bolo pokryté každé odvetvie. Alternatívne riešenie sporov (ARS) je rýchle a lacné. Spory sa v priemere vyriešia do 90 dní. Európski spotrebitelia, ktorí využili alternatívne riešenie sporov, sa o ňom vyjadrujú zväčša pochvalne: 70 % bolo spokojných s tým, ako ich sťažnosť bola spracovaná. Ide o ďalšiu možnosť, ako riešiť spory – spotrebitelia sa teda aj naďalej môžu obrátiť na súd, ale to je obvykle drahšie a zdĺhavejšie (len 45 % spotrebiteľov je spokojných s tým, ako pristúpil k ich sťažnosti súd).

Viac..  Komisia sa pripravuje na odstávky plynu z Ruska, prišla s plánom na zníženie dopytu

Nová platforma prinesie výhody aj obchodníkom, keďže postupy alternatívneho riešenia sporov im pomôžu ušetriť na vysokých súdnych poplatkoch a udržať si dobré vzťahy so zákazníkmi.

Súvislosti

Platforma na riešenie sporov online sa zakladá na nariadení o riešení spotrebiteľských sporov online, ktoré opisuje jej hlavné úlohy, ako aj postupy riešenia predložených sporov. Nariadenie vychádza zo smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorá zabezpečuje, aby spotrebitelia pri riešení zmluvných konfliktov s obchodníkmi mohli siahnuť po alternatívnych metódach.

Prístup k alternatívnemu riešeniu sporov má každý bez ohľadu na to, o aký výrobok alebo službu ide, či boli zakúpené online alebo offline a či má obchodník sídlo v členskom štáte spotrebiteľa alebo v inom.

Členské štáty stanovia vnútroštátne zoznamy subjektov ponúkajúcich postupy alternatívneho riešenia sporov (orgány ARS). Všetky orgány alternatívneho riešenia sporov na týchto zoznamoch musia dodržiavať záväzné požiadavky na kvalitu stanovené v právnych predpisoch EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca o dotovaní výroby čipov: Komisia predpovedá ich nedostatok, pritom už dnes začína byť na trhu ich prebytok

Čipy sú strategickými aktívami kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov. Digitálna transformácia podnecuje vznik nových trhov pre …