Bratislava verzus Košice a susedné hlavné mestá: kde žijú spokojnejší ľudia?


Ekonomický vývoj v krajine či situácia na trhu práce priamo ovplyvňuje to, ako sa žije obyvateľom tej – ktorej krajiny alebo mesta. Na základe údajov Eurobarometra sme sa pozreli na to, ako sú spokojní so životom vo svojom meste obyvatelia Bratislavy a okolitých hlavných miest, ako hodnotia svoj pracovný život či finančnú situáciu. A „čerešničkou na torte“ je porovnanie našej metropoly západu a východu.

Nespokojní Bratislavčania? Vo viacerých oblastiach určite áno.  V porovnaní s obyvateľmi susedných hlavných miest sú totiž Bratislavčania tými najmenej spokojnými čo sa týka vybavenosti športovými zariadeniami, divadlami a múzeami, ďalej stavu budov, ulíc a peších zón v meste a taktiež stavu parkov a zelene. V takmer všetkých týchto oblastiach sú naopak najspokojnejšími obyvatelia Viedne.

“Veľa chvály nezaznelo ani na úroveň našich škôl a vzdelávacích zariadení. S ich stavom je totiž spokojných len 55 % Bratislavčanov. Najvyššia spokojnosť so školami je v Prahe [až 75 % obyvateľov], najnižšia v Budapešti [len 51 %]. So zdravotnou starostlivosťou je spokojných len 46 % Bratislavčanov, čo je tiež relatívne nízky podiel v porovaní s 84 % – ami Pražanov a až 88 % – ami Viedenčanov,” uviedol analytický tím Poštovej banky.  Relatívne spokojní sme s dostupnosťou obchodov a supermarketov, ktorá vyhovuje 82 % – ám Bratislavčanov.

S finančnou situáciou svojej domácnosti sú spokojné len zhruba dve tretiny Bratislavčanov. Horšie sú na tom len obyvatelia Budapešti, predbehli nás obyvatelia Varšavy, Prahy a hlavne Viedne, kde spokojnosť dosahuje až 85 %. Finančnú situáciu domácností ovplyvňuje úroveň miezd a nezamestnanosti v krajine či meste. Spomedzi okolitých krajín má Slovensko najvyššiu mieru nezamestnanosti, v Bratislave je však situácia priaznivá a miera nezamestnanosti sa pohybuje len okolo 5 %. Preto s tvrdením, že nájsť si prácu je jednoduché, súhlasilo až 62 % Bratislavčanov. Je to vyšší podiel ako v Budapešti [len 33 % obyvateľov], vo Varšave [54 %] a dokonca aj vyšší ako vo Viedni [45 %]. Finančnú situáciu domácností samozrejme ovplyvňujú aj ceny nehnuteľností, ktoré sú zväčša v hlavných mestách najvyššie. V Bratislave preto možnosť nájsť si dobré bývanie za primeranú cenu považuje za jednoduchú len 14 % obyvateľov, čo je najmenej spomedzi susedných krajín. Podobná je situácia vo Viedni, kde s tvrdením súhlasí 18 % tamojšieho obyvateľstva, vo Varšave a v Prahe je to zhruba štvrtina a v Budapešti tretina obyvateľov.

Viac..  EUROBAROMETER: Klimatickú zmenu považuje za veľmi vážny problém 77 percent Slovákov

Bratislava verzus Košice. K zaujímavým záverom sa dostaneme aj pri porovnaní spokojnosti v metropole západu a východu. Celkovo môžeme povedať, že Košičania sú so životom vo svojom meste spokojnejší ako Bratislavčania. Obyvatelia Košíc sú v porovnaní s obyvateľmi hlavného mesta spokojnejší so športovou aj kultúrnou vybavenosťou svojho mesta, so stavom budov a ulíc, verejných priestranstiev, so stavom zelene a dokonca aj s dostupnosťou obchodov. Zaujímavým zistením je fakt, že podiel Košičanov, ktorí sú spokojní so zdravotníckymi zariadeniami je taktiež vyšší, ako podiel Bratislavčanov. A výrazný rozdiel vznikol aj v prípade škôl a vzdelávacích zariadení, s ktorými je spokojných 73 % Košičanov, zatiaľ čo len 55 % Bratislavčanov. Nájsť si dobré bývanie za primeranú cenu je jednoduché len pre necelú tretinu obyvateľov Košíc, aj tak je to ale výrazne viac v porovnaní so 14 % – ami Bratislavčanov. Niet sa čo čudovať, keďže ceny nehnuteľností v Bratislave sú takmer dvojnásobné oproti cenám v metropole východu.

Bratislavčania ale zvíťazili nad Košičanmi v pracovnej aj finančnej oblasti. So svojím pracovným životom a s finančnou situáciou svojej domácnosti sú totiž obyvatelia Bratislavy o niečo spokojnejší ako Košičania. Výrazný rozdiel medzi našimi metropolami vznikol v otázke, či je jednoduché nájsť si prácu v danom meste. Kladne na túto otázku odpovedali takmer dve tretiny Bratislavčanov, ale iba pätina Košičanov.   

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ludia

Prieskum verejnej mienky v EÚ: Rastúca podpora Únie v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine

Ruská vojna proti Ukrajine zvýšila podporu verejnosti pre Európsku úniu. Vyplýva to z jarného prieskumu …