Bratislava verzus Košice a susedné hlavné mestá: kde žijú spokojnejší ľudia?

Ekonomický vývoj v krajine či situácia na trhu práce priamo ovplyvňuje to, ako sa žije obyvateľom tej – ktorej krajiny alebo mesta. Na základe údajov Eurobarometra sme sa pozreli na to, ako sú spokojní so životom vo svojom meste obyvatelia Bratislavy a okolitých hlavných miest, ako hodnotia svoj pracovný život či finančnú situáciu. A „čerešničkou na torte“ je porovnanie našej metropoly západu a východu.

Nespokojní Bratislavčania? Vo viacerých oblastiach určite áno.  V porovnaní s obyvateľmi susedných hlavných miest sú totiž Bratislavčania tými najmenej spokojnými čo sa týka vybavenosti športovými zariadeniami, divadlami a múzeami, ďalej stavu budov, ulíc a peších zón v meste a taktiež stavu parkov a zelene. V takmer všetkých týchto oblastiach sú naopak najspokojnejšími obyvatelia Viedne.

“Veľa chvály nezaznelo ani na úroveň našich škôl a vzdelávacích zariadení. S ich stavom je totiž spokojných len 55 % Bratislavčanov. Najvyššia spokojnosť so školami je v Prahe [až 75 % obyvateľov], najnižšia v Budapešti [len 51 %]. So zdravotnou starostlivosťou je spokojných len 46 % Bratislavčanov, čo je tiež relatívne nízky podiel v porovaní s 84 % – ami Pražanov a až 88 % – ami Viedenčanov,” uviedol analytický tím Poštovej banky.  Relatívne spokojní sme s dostupnosťou obchodov a supermarketov, ktorá vyhovuje 82 % – ám Bratislavčanov.

S finančnou situáciou svojej domácnosti sú spokojné len zhruba dve tretiny Bratislavčanov. Horšie sú na tom len obyvatelia Budapešti, predbehli nás obyvatelia Varšavy, Prahy a hlavne Viedne, kde spokojnosť dosahuje až 85 %. Finančnú situáciu domácností ovplyvňuje úroveň miezd a nezamestnanosti v krajine či meste. Spomedzi okolitých krajín má Slovensko najvyššiu mieru nezamestnanosti, v Bratislave je však situácia priaznivá a miera nezamestnanosti sa pohybuje len okolo 5 %. Preto s tvrdením, že nájsť si prácu je jednoduché, súhlasilo až 62 % Bratislavčanov. Je to vyšší podiel ako v Budapešti [len 33 % obyvateľov], vo Varšave [54 %] a dokonca aj vyšší ako vo Viedni [45 %]. Finančnú situáciu domácností samozrejme ovplyvňujú aj ceny nehnuteľností, ktoré sú zväčša v hlavných mestách najvyššie. V Bratislave preto možnosť nájsť si dobré bývanie za primeranú cenu považuje za jednoduchú len 14 % obyvateľov, čo je najmenej spomedzi susedných krajín. Podobná je situácia vo Viedni, kde s tvrdením súhlasí 18 % tamojšieho obyvateľstva, vo Varšave a v Prahe je to zhruba štvrtina a v Budapešti tretina obyvateľov.

Viac..  Europoslanec Pollák: Spravodlivý deň pre Slovensko, Kotleba bol odsúdený. VIDEO

Bratislava verzus Košice. K zaujímavým záverom sa dostaneme aj pri porovnaní spokojnosti v metropole západu a východu. Celkovo môžeme povedať, že Košičania sú so životom vo svojom meste spokojnejší ako Bratislavčania. Obyvatelia Košíc sú v porovnaní s obyvateľmi hlavného mesta spokojnejší so športovou aj kultúrnou vybavenosťou svojho mesta, so stavom budov a ulíc, verejných priestranstiev, so stavom zelene a dokonca aj s dostupnosťou obchodov. Zaujímavým zistením je fakt, že podiel Košičanov, ktorí sú spokojní so zdravotníckymi zariadeniami je taktiež vyšší, ako podiel Bratislavčanov. A výrazný rozdiel vznikol aj v prípade škôl a vzdelávacích zariadení, s ktorými je spokojných 73 % Košičanov, zatiaľ čo len 55 % Bratislavčanov. Nájsť si dobré bývanie za primeranú cenu je jednoduché len pre necelú tretinu obyvateľov Košíc, aj tak je to ale výrazne viac v porovnaní so 14 % – ami Bratislavčanov. Niet sa čo čudovať, keďže ceny nehnuteľností v Bratislave sú takmer dvojnásobné oproti cenám v metropole východu.

Bratislavčania ale zvíťazili nad Košičanmi v pracovnej aj finančnej oblasti. So svojím pracovným životom a s finančnou situáciou svojej domácnosti sú totiž obyvatelia Bratislavy o niečo spokojnejší ako Košičania. Výrazný rozdiel medzi našimi metropolami vznikol v otázke, či je jednoduché nájsť si prácu v danom meste. Kladne na túto otázku odpovedali takmer dve tretiny Bratislavčanov, ale iba pätina Košičanov.   

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

koronavirus, skola, ziak

Školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Presúvajú sa aj jesenné prázdniny

Včera po rokovaní krízového štábu predseda vlády Igor Matovič informoval, že školy prejdú na dištančné …