Európska komisia priťahuje pozornosť na Medzinárodný deň žien


Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: „Medzinárodný deň žien nám dáva príležitosť poďakovať sa a oceniť význam žien v našej spoločnosti. Zároveň nám dáva možnosť zamyslieť sa nad stále pretrvávajúcimi rozdielmi medzi mužmi a ženami. Nerovné podmienky pre obe pohlavia majú negatívne dopady na mnohé ženy a ich rodiny.  Ženy na Slovensku stále zarábajú citeľne menej. Naša krajina sa nachádza  v poslednej päťke krajín, kde je rozdiel v odmeňovaní mužov a žien stále vysoký, až 21,1%. Slovenské ženy majú na pracovnom trhu viaceré obmedzenia. Nedostatok jaslí a škôlok, vysoké náklady na opatrovanie či slabá flexibilita pracovného času pôsobia na zamestnanosť matiek výrazné demotivačne. Aj preto sa Európska komisia zasadzuje za zlepšenie tohto stavu. ”

Zaujímavé čísla

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, vydal štatistický úrad EÚ Eurostat zaujímavé údaje týkajúce sa mužov a žien, z hľadiska ich postavenia na pracovnom trhu.

S rastúcim počtom detí viac čiastočných úväzkov

Či už s deťmi, alebo bez, ženy vo všetkých členských krajinách sú viac náchylné na prácu na čiastočný úväzok než muži. Táto medzera narastá so zvyšujúcim sa počtom detí. Zatiaľ čo 1 z 5 bezdetných žien v Európskej únií (20 %) vo veku od 25 do 49 rokov pracovala na čiastočný úväzok, spomedzi mužov to bol iba 1 z 12 (8,2%). Takmer polovica žien (45,1%) s najmenej tromi deťmi pracovala na čiastočný úväzok, u mužov v rovnakej situácii to bolo iba 7%.

Viac..  Občan EÚ s obvyklým bydliskom v inom členskom štáte má na prvé mesiace nárok na rodinné prídavky

S dvomi deťmi pracuje na čiastočný úväzok v EÚ v priemere 39.2% žien. Najviac je to v Holandsku 86.1% nasledujú Nemecko 74.6%, Rakúsko 73.1% a Veľká Británia 58.2%.

Na Slovensku pracuje popri jednom dieťati na polovičný úväzok 5,6% žien, s dvomi deťmi 6,8% a s tromi a viac deťmi 10,9% žien. Čo sa týka bezdetných žien, na polovičný úväzok pracujú 4,4%. Aj u nás teda platí, čím viac detí, tým viac polovičných úväzkov.

Pretrvávajú rozdiely v platoch

V roku 2014 predstavoval rozdiel v platovom ohodnotení  žien a mužov v EÚ 16,1%. Inými slovami, žena v EÚ zarobila v priemere 84 centov na každé 1 euro, ktoré za hodinu zarobil muž. Najnižší rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je v Slovinsku, najväčší v Estónsku. V Slovinsku (2,9%), na Malte (4,5%), v Taliansku (6,5%), v Poľsku (7,7%), v Luxembursku (8,6%), no rovnako i v Belgicku (9,9%) to bolo menej ako 10%. Na opačnom konci stupnice v rozdieloch v platovom ohodnotení žien a mužov bolo Estónsko (28,3%),  Rakúsko (22,9%), Česká republika (22,1%), Nemecko (21,6%) a Slovensko (21,1%) s viac ako 20 percentami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V. Remišová: Národné záujmy Slovenska a Česka bude v EÚ počuť silnejšie, dohodli sme spoločný postup

Spoločne dokážeme viac – na rokovaní v Brne to vo štvrtok zdôraznili vicepremiérka Veronika Remišová …