Európska komisia priťahuje pozornosť na Medzinárodný deň žien

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek v tejto súvislosti uviedol: „Medzinárodný deň žien nám dáva príležitosť poďakovať sa a oceniť význam žien v našej spoločnosti. Zároveň nám dáva možnosť zamyslieť sa nad stále pretrvávajúcimi rozdielmi medzi mužmi a ženami. Nerovné podmienky pre obe pohlavia majú negatívne dopady na mnohé ženy a ich rodiny.  Ženy na Slovensku stále zarábajú citeľne menej. Naša krajina sa nachádza  v poslednej päťke krajín, kde je rozdiel v odmeňovaní mužov a žien stále vysoký, až 21,1%. Slovenské ženy majú na pracovnom trhu viaceré obmedzenia. Nedostatok jaslí a škôlok, vysoké náklady na opatrovanie či slabá flexibilita pracovného času pôsobia na zamestnanosť matiek výrazné demotivačne. Aj preto sa Európska komisia zasadzuje za zlepšenie tohto stavu. ”

Zaujímavé čísla

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, vydal štatistický úrad EÚ Eurostat zaujímavé údaje týkajúce sa mužov a žien, z hľadiska ich postavenia na pracovnom trhu.

S rastúcim počtom detí viac čiastočných úväzkov

Či už s deťmi, alebo bez, ženy vo všetkých členských krajinách sú viac náchylné na prácu na čiastočný úväzok než muži. Táto medzera narastá so zvyšujúcim sa počtom detí. Zatiaľ čo 1 z 5 bezdetných žien v Európskej únií (20 %) vo veku od 25 do 49 rokov pracovala na čiastočný úväzok, spomedzi mužov to bol iba 1 z 12 (8,2%). Takmer polovica žien (45,1%) s najmenej tromi deťmi pracovala na čiastočný úväzok, u mužov v rovnakej situácii to bolo iba 7%.

Viac..  Podľa Johnsona môže Veľká Británia vynikajúco prosperovať aj bez pobrexitovej dohody s EÚ

S dvomi deťmi pracuje na čiastočný úväzok v EÚ v priemere 39.2% žien. Najviac je to v Holandsku 86.1% nasledujú Nemecko 74.6%, Rakúsko 73.1% a Veľká Británia 58.2%.

Na Slovensku pracuje popri jednom dieťati na polovičný úväzok 5,6% žien, s dvomi deťmi 6,8% a s tromi a viac deťmi 10,9% žien. Čo sa týka bezdetných žien, na polovičný úväzok pracujú 4,4%. Aj u nás teda platí, čím viac detí, tým viac polovičných úväzkov.

Pretrvávajú rozdiely v platoch

V roku 2014 predstavoval rozdiel v platovom ohodnotení  žien a mužov v EÚ 16,1%. Inými slovami, žena v EÚ zarobila v priemere 84 centov na každé 1 euro, ktoré za hodinu zarobil muž. Najnižší rozdiel v odmeňovaní žien a mužov je v Slovinsku, najväčší v Estónsku. V Slovinsku (2,9%), na Malte (4,5%), v Taliansku (6,5%), v Poľsku (7,7%), v Luxembursku (8,6%), no rovnako i v Belgicku (9,9%) to bolo menej ako 10%. Na opačnom konci stupnice v rozdieloch v platovom ohodnotení žien a mužov bolo Estónsko (28,3%),  Rakúsko (22,9%), Česká republika (22,1%), Nemecko (21,6%) a Slovensko (21,1%) s viac ako 20 percentami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …