ECB hľadá šikovných študentov na editáciu a preklady textov


Európska centrálna banka (ECB) sa snaží dať možnosť čerstvým absolventom alebo študentom, ktorí sú v magisterskom ročníku. Na starosti budú mať preklady a úpravy textov v anglickom jazyku. Prihlášku je potrebné poslať do 11. marca 2016.

Cieľom stáží je poskytnúť talentovaným kandidátom príležitosť získať odborné skúsenosti s prekladom do angličtiny z iných úradných jazykoch Európskej únie (EÚ) a s editáciou a korektúrami dokumentov.
Hlavná náplň práce

 • Preklady do angličtiny z iných úradných jazykov EÚ;
 • Editácia a korektúry dokumentov vypracovaných v angličtine;
 • Poskytovanie jazykovej podpory a vypracovanie odporúčaní v angličtine na podporu komunikačnej politiky ECB.

Profil vhodného kandidáta

 • Magisterský titul (alebo ekvivalent diplomu), v oblasti prekladu moderných jazykov;
 • Perfektná znalosť anglického jazyka;
 • Schopnosť prekladať z minimálne jedného úradného jazyka EÚ do angličtiny;
 • Skúsenosti s editovaním, korektúrami anglických textov, a to buď ako súčasť študijného odboru alebo v odbornom kontexte;
 • V ideálnom prípade skúsenosti s prekladmi s použitím počítačových nástrojov akým je Studio;
 • Základné znalosti o ekonomike, centrálnej banke;
 • Odborná znalosť MS Office (Word, Excel a PowerPoint)

Kompetencie úspešných uchádzačov

 • Dodržiavanie termínov, detailnosť, schopnosť zvládať viac úloh, stanovenie priorít;
 • Jasná a zrozumiteľná komunikácia;
 • Odovzdávanie citlivých údajov diskrétnym a dôverným spôsobom, rešpektovanie dôvernosti;
 • Zdieľanie informácií a podpora členov tímu v dosiahnutí spoločných cieľov;
 • Nadviazanie a udržiavanie vzťahov s personálom a riaditeľstvom;
 • Dodržiavanie svedomitého prístupu, pochopenie kľúčových organizačných cieľov;
 • Flexibilita, prijímanie nových technológii;
 • Diplomatický prístup, takt.

Stáž bude trvať 6 mesiacov, s možnosťou predĺženia o šesť mesiacov v rovnakej oblasti. Všetky náležitosti je potrebné poslať do 11. marca 2016.

Všetky informácie ohľadom prihlášky a formulár k nej, nájdete TU.

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

viza

Estónsko a Fínsko vyzývajú európske krajiny, aby prestali vydávať Rusom turistické víza

Líderky Estónska a Fínska vyzvali európske štáty, aby prestali ruským občanom vydávať turistické víza. Podľa …