Poslanci zhodnotili reformné úsilie Čiernej Hory a Macedónska za rok 2015

Pokiaľ bývalá juhoslovanská republika Macedónsko dokáže prekonať domácu politickú krízu, usporiadať slobodné a spravodlivé voľby a opätovne nastúpiť na cestu reforiem, odstráni tak hlavné prekážky začatia prístupových rokovaní. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci zároveň prostredníctvom samostatného uznesenia privítali neustály pokrok Čiernej Hory na ceste do EÚ.

Bývala juhoslovanská republika Macedónsko

“Krajina čelí zlomovému obdobiu – nielenže bola pridlho ponechaná pri dverách EÚ ako kandidát, bola tiež konfrontovaná s výzvami tisícov utečencov na jej hraniciach,” uviedol spravodajca uznesenia Ivo Vajgl (ALDE, SL). “Nastal čas, aby [krajina] urobila nový krok smerom k euroatlantickej integrácii a pokiaľ sa voľby uskutočnia v súlade s demokratickými štandardmi, aby začala rokovania o pristúpení k EÚ,” dodal.

Uznesenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 404 (za): 76 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania), vyzýva politické strany krajiny, aby naplnili svoje záväzky vyplývajúce zo štvorstrannej dohody z júna a júla 2015 v celom rozsahu a urýchlili reformný proces. Krajine to podľa poslancov pomôže prekonať politickú krízu a pripraviť slobodné a spravodlivé predčasné parlamentné voľby, ktoré sú aktuálne naplánované na 5. júna. Zároveň sa tým umožní začatie prístupových rokovaní s EÚ, na ktoré Skopje čaká už desaťročie.

Parlament vyjadril Macedónsku uznanie za to, že pri zvládaní veľkého prílevu migrantov a utečencov, ktorý dosiahol len za minulý rok počet 500.000 osôb, konala ako zodpovedný partner. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Európsku komisiu, aby zvýšila podporu krajine na účely lepšej ochrany hraníc.

Poslanci však zároveň vyjadrili znepokojenie nad rozšírenou korupciou, najmä v štátnej a miestnej správe, pri verejnom obstarávaní a financovaní politických strán. Parlament preto vyzval vládu, aby naliehavo bojovala proti korupcii neselektívnym spôsobom.

Viac..  Komisia víta skutočnosť, že Ukrajina berie vážne korupciu

Čierna Hora

“Čierna Hora je naďalej na západnom Balkáne pozitívnym príbehom a som rád, že naše uznesenie to berie do úvahy,” uviedol spravodajca Charles Tannock (ECR, UK). “Rok 2016 je pre Čiernu Horu veľmi dôležitý. V roku jej desiateho výročia nezávislosti sa krajina chystá na parlamentné voľby a je v procese kľúčových rokovaní o svojom prípadnom vstupe do NATO,” dodal.

Poslanci privítali neustály pokrok Čiernej Hory v prístupových rokovaniach, zároveň však poukázali na vážne obavy, ktoré vyvoláva korupcia v krajine, a to najmä pokiaľ ide o oblasť verejného obstarávania, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, územného plánovania, privatizácie a výstavby. Parlament privítal vytvorenie protikorupčnej agentúry a vládu v Podgorici vyzval, aby boj proti korupcii zaradila medzi svoje priority.

Parlament vyjadril Čiernej Hore uznanie za príspevok k Úniou vedeným operáciám krízového riadenia a za zavedenie medzinárodných sankcií, okrem iného aj v súvislosti s nezákonnou anexiou Krymu Ruskom a udalosťami na východnej Ukrajine. Poslanci taktiež privítali rozhodnutie NATO pozvať Čiernu Horu, aby pristúpila k aliancii.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices