Brusel chce pomôcť poľnohospodárom cez školské desiaty pre deti

Spotreba ovocia, zeleniny a mlieka v EÚ klesá, preto sa poslanci Parlamentu rozhodli zmeniť tento negatívny jav predovšetkým u detí.

Parlament v programe vytýčili dve hlavné zložky. V snemovni navrhli zjednodušiť distribúciu ovocia, zeleniny a mlieka do škôl v Európskej únii a súčasne poradiť inštitúciám, ako majú vzdelávať deti o lepšom stravovaní. Zároveň majú v úmysle týmto krokom pomôcť lokálnym poľnohospodárskym podnikom a podnikateľom, aby udržali poľnohospodársku  produkciu a zamedzili plytvanie potravinami.

EÚ sa preto zameriava na deti v mladšom školskom  veku od 6-10 rokov. Chcú, aby žiaci konzumovali potraviny, ktorými si upevnia svoje zdravé stravovacie návyky.  Zároveň plánujú zmenšiť obezitu u detí, ktorou v EÚ trpí viac ako 20 miliónov maloletých.

Cenu programu zvýšili poslanci Parlamentu  o 20 miliónov eur. EÚ podporí školský mliečny program 100 miliónmi eur ročne. Programu na podporu konzumácie ovocia a zeleniny sa rozpočet nemení a ostáva na 150 miliónoch eur ročne. Konečnú sumu vyčíslili Europoslanci na 250 miliónov eur ročne. K téme sa vyjadril spravodajca navrhovaného nariadenia, poslanec Marc Tarabella (S&D, BE): „Nie je to veľa, ak sa pozriete na rozpočet EÚ. Ročný rozpočet SPP predstavuje 55 miliárd eur, takže je to len malinká časť poľnohospodárskeho rozpočtu a vyčlení sa na viac ako užitočný cieľ. Istá časť tohto rozpočtu bude určená na vzdelávacie opatrenia.“

VIDEO

Viac..  Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín

O oma

Avatar

Odporúčame pozrieť

vlajka EU

Výzva na pripomienkovanie revízie pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo

Európska komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyjadrili k navrhovaným revidovaným pravidlám štátnej pomoci pre …