drop-velky
Drop veľký. PHOTO: archív SOS/BirdLife Slovensko.

Viac ako 100 organizácií požaduje preskúmanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Viac ako 100 mimovládnych organizácií aktívnych v oblasti poľnohospodárstva, rozvojovej pomoci, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia či welfare zvierat sa podpísalo pod spoločný list adresovaný prezidentovi Európskej Komisie Jeanovi-Claudovi Juncerovi. V liste ho žiadajú o revíziu Európskeho systému pre podporu poľnohospodárstva.

Spoločná poľnohospodárska politika, na ktorú ide takmer  40% rozpočtu EÚ zlyháva pri riešení základných výziev, ktorým v súčasnosti čelí sektor poľnohospodárstva. Táto politika nebola schopná zabrániť  nespravodlivému systému podpôr pre farmárov, neustálej kríze na trhu s poľnohospodárskymi komoditami, stále sa zhoršujúceho stavu prírodných zdrojov. Tiež  zlyhala pri zabezpečení dobrých  životných podmienok pre zvieratá,  nezabránila vážnym dôsledkom pre zdravie obyvateľstva a vážnemu negatívnemu vplyvu v krajinách mimo Európy. Dá sa povedať, že do veľkej miery práve Spoločná poľnohospodárska politika bola príčinou týchto problémov.

Preto Európska komisia musí bezodkladne preskúmať či Spoločná poľnohospodárska politika plní svoje ciele tým, že začne proces jej dôsledného zhodnotenia tzv. Fitness check.

Tatiana Nemcová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko komentuje: „V súčasnosti prebieha posledné štádium podrobného hodnotenia tzv. Fitness check legislatívy v oblasti ochrany prírody. Požadujeme, aby podobná otvorená, dôkladná a na dôkazoch založená debata prebehla aj o Spoločnej poľnohospodárskej politike na základe piatich kľúčových otázok:  či je účinná, efektívna, v súlade s inými politikami, relevantná a do akej miery prináša pridanú hodnotu z pohľadu EÚ. Jednoducho, či spĺňa účel, na ktorý je určená. V časoch obrovského tlaku na rozpočet EÚ je nutné, aby významné zdroje, ktoré plynú na financovanie tejto politiky prinášali prospech nám všetkým – či už z pohľadu podpory farmárov, ochrany životného prostredia, ochrany zdravia, či ochrany našej klímy.”

Viac..  Výroba potravín zaznamenáva na Slovensku rast, v EÚ medziročne klesá

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …