Platové porovnanie mužov a žien: vo veku 35 až 44 rokov zarábajú ženy o – 27 % menej ako muži


Podľa posledných dostupných údajov Eurostatu [za rok 2014] zarábajú ženy na Slovensku o pätinu menej [o – 21,1 %] ako muži. Je to viac ako európsky priemer. V únii ako takej sú platy žien o – 16 % nižšie ako platy mužov. Vyplýva to z indexu Gender Pay Gap [GPG], ktorý porovnáva platy mužov a žien na základe rozdielu medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou muža a ženy. Je ale nutné poznamenať, že na mzdy mužov a žien sa prihliada zo širšieho hľadiska a nie z pohľadu konkrétnych pozícii. Preto ak by sme porovnávali identické pozície, platové rozdiely medzi pohlaviami by neboli také výrazné.

Záznam na celú obrazovku 18. 3. 2016 121552.bmp“Najvýraznejšie rozdiely v ohodnotení mužov a žien sú v Estónsku, kde ženy zarábajú až o – 28 % menej ako muži. V porovnaní so Slovenkami sú na tom ešte o niečo horšie, čo sa platového ohodnotenia týka, aj ženy v Rakúsku, Česku a Nemecku. Slovensko tak patrí do prvej päťky krajín Európskej únie, v ktorých sú rozdiely medzi zárobkami žien a mužov viac než pätinové,” uviedol analytický tím Poštovej banky. Zlatú medailu za rodovú rovnosť by si zaslúžilo Slovinsko, kde ženy zarábajú len zhruba o – 3 % menej ako muži. Len o málo horšia je v tomto smere situácia na Malte, kde je rozdiel v platoch len približne 5 % – ný.

Rozdiely v platoch z hľadiska pohlaví na Slovensku potvrdzuje aj zastúpenie mužov a žien v jednotlivých mzdových pásmach. Hrubú mzdu do 500 EUR na svojej výplatnej páske vidí „len“ 17 % mužov, ale až štvrtina žien. Menej ako 800 EUR v hrubom mesačne zarobí cca 47 % mužov, ale až 62 % žien. Naopak, plat vyšší ako 1 500 EUR dostáva 15 % Slovákov, ale iba 7 % Sloveniek.

Záznam na celú obrazovku 18. 3. 2016 121717.bmpMedzi jednotlivými hospodárskymi odvetviami môžeme badať veľké platové rozdiely. Najvýraznejšie rozdiely medzi mužmi a ženami vznikajú v oblasti finančných a poisťovacích služieb, kde ženy zarábajú v priemere o – 36 % menej ako muži. Nasleduje oblasť informácií a komunikácií a samotná priemyselná výroba, nakoľko tu nežnejšie pohlavie vidí na svojej výplatnej páske zhruba o – 30 % menšiu sumu. Približne štvrtinový rozdiel v platoch mužov a žien ale môžeme nájsť aj vo veľkoobchode, maloobchode či v zdravotníctve. Existujú ale aj odvetvia, kde ženy zarábajú aspoň o pár percent viac ako muži. Konkrétne ide o odvetvie ostatných služieb a odvetvie dodávok vody a odvozu odpadových vôd.

Viac..  Martin Hojsík: Znečisťovatelia majú platiť za to, že ničia klímu

Zaujímavé rozdiely ale môžeme sledovať napríklad aj z hľadiska veku. Najmenšie platové rozdiely, len zhruba desatinové, nájdeme medzi mužmi a ženami vo veku do 25 rokov. Následne sa nožnice viac a viac roztvárajú a vo vekovej skupine 35 až 44 rokov zarábajú ženy až o – 27 % menej ako muži. Potom sa s pribúdajúcim vekom rozdiely pomaly stierajú a vo veku nad 65 rokov sú platy žien už „len“ o – 19 % nižšie ako platy mužov.

Rozdiely v zárobkoch medzi silnejším a nežnejším pohlavím majú na svedomí viaceré faktory. Svoju úlohu určite stále zohráva historický vývoj, vďaka ktorému vnímame hlavne muža ako živiteľa rodiny. Neopomenuteľným faktom je aj to, že ženy v určitom období svojho života odchádzajú na materskú dovolenku, ich profesionálny život dostáva „na čas pauzu“ a ich príjem stagnuje. A v neposlednom rade sa často ženy ani nezaujímajú o manažérske, riadiace a lepšie platené pozície práve z dôvodu, že uprednostňujú starostlivosť o rodinu. Aj štatistiky Štatistického úradu potvrdzujú, že medzi zákonodarcami a na riadiacich pozíciách nájdeme len 30 až 40 % žien, zvyšok tvoria muži. Rovnaká „deľba pohlaví“ platí aj medzi podnikateľmi. Na 10 podnikajúcich Slovákov totiž pripadá 7 mužov, ale len 3 ženy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20 miliónmi EUR

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20 miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. …