štefanec
Ivan Štefanec, europoslanec. PHOTO: redakcia/dub.

Ivan Štefanec: Na slovenských školách sa musí viac hovoriť o Európe

Podľa poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca (KDH, EĽS) jedným z najčastejších problémov, s ktorými sa na neho slovenskí učitelia obracajú je nedostatok priestoru pre výučbu tém spojených s významom Európskej únie, dejinami európskej integrácie a podporou formovania občianskeho povedomia v žiakoch a študentoch.

„Mesačne absolvujem niekoľko diskusií na rôznych školách po celom Slovensku a výhrady učiteľov voči existujúcemu systému sú vždy rovnaké: pre výučbu k európskym a demokratickým hodnotám a základným občianskym zručnostiam neexistuje metodika, časová dotácia ani zodpovedajúce učebné pomôcky. Učitelia vyjadrujú názor, ktorý zdieľam aj ja, že zanedbanie výuky v tejto oblasti je priamou príčinou vzrastu extrémistických nálad medzi mladými ľuďmi. V niektorých prípadoch sa dokonca stalo, že jedinými výukovými materiálmi o Európskej únii, ktorými škola mohla disponovať boli tie, ktoré som im prostredníctvom Európskeho parlamentu zabezpečil ja.“

Podľa Štefanca je takýto stav dlhodobo neudržateľný a hrozí rozkladom spoločnosti.

Viac..  Peter Pollák: Školské osnovy, ktoré sa nezmieňujú o historických faktoch ako holokaust, sa musia zmeniť

„Všetky politické strany a ich nominanti, bez ohľadu na politické zafarbenie, by si mali uvedomiť svoju zodpovednosť za budúcnosť Slovenska. Školstvo a výchova mladých ľudí k zodpovednému občianstvu musí byť prioritou číslo jeden. Pozitívnou správou je, že iniciatíva, vrátane konkrétnych návrhov na zlepšenie, prichádza priamo z radov pedagógov. V blízkej dobe sa stretnem s novým ministrom školstva a tieto aktivity mu predstavím.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Digitálne spoločnosti nemôžu zneužívať svoju pozíciu na trhu

V súvislosti s rokovaniami o novej regulácii vzťahov v online priestore ( Digital Market Act …