EÚ podporí viac ako 2 300 000 detí zo 42 krajín vzdelávaním v núdzových situáciách

Európska komisia oznámila balík humanitárnej pomoci v hodnote 52 miliónov EUR osobitne zameraný na vzdelávacie projekty pre deti v núdzových situáciách v roku 2016. Balík odráža predchádzajúci záväzok Komisie vyčleniť 4 % svojho rozpočtu na humanitárnu pomoc na vzdelávanie.

Financovanie podporí viac ako 2 300 000 detí zo 42 krajín na celom svete a zameria sa na regióny, kde sú deti vystavené väčšiemu riziku, že vynechajú školskú dochádzku alebo budú mať narušené vzdelávanie: Blízky východ (najmä Sýria a Irak), východná, stredná a západná Afrika, Ázia, Ukrajina, Stredná Amerika a Kolumbia.

„Dnes sme splnili a prekonali svoje odhodlanie štvornásobne zvýšiť podporu vzdelávania v núdzových situáciách z 1 % na 4 % nášho rozpočtu na humanitárnu pomoc z 11 miliónov EUR v roku 2015 na 52 miliónov EUR v roku 2016. Investovanie do vzdelávania detí v konfliktných zónach a iných núdzových situáciách predstavuje v súčasnosti investíciu do boja proti riziku vzniku stratenej generácie a investíciu do budúcnosti. Som hrdý na to, že Európska únia sa stala lídrom v tejto oblasti. Pozitívne vnímam aj úspešné úsilie Európskeho parlamentu o zabezpečenie dodatočných finančných prostriedkov EÚ na toto opatrenie a jeho ďalšej podpory. Vyzývam všetkých humanitárnych darcov, aby nasledovali náš príklad,“ uviedol komisár EÚ pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides.

Dnešnými finančnými prostriedkami sa podporí aj prístup k vzdelaniu v núdzových situáciách, ktoré bude zahŕňať osvetu o riziku mín, osvojovanie životných zručností a odbornú prípravu, rekreačné aktivity, ako aj psychosociálnu podporu. Okrem toho sa deťom budú poskytovať učebné materiály a zriadia nové vzdelávacie zariadenia. K odbornému vzdelávaniu budú mať prístup aj učitelia, rodičia a opatrovatelia.

Pomoc bude poskytovaná prostredníctvom mimovládnych organizácií (MVO), agentúr OSN a medzinárodných organizácií. Napríklad UNICEF zlepší kvalitu vzdelávacieho prostredia detí v Aleppe (Sýria) vďaka solárnym panelom pre školy, ktoré často trpia výpadkami elektrickej energie. Sýrskym deťom umožní prístup k digitalizovaným zdrojom v školách na nízkonákladových počítačoch a tabletoch. V Etiópii organizácia Save the Children zlepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu detí v utečeneckých táboroch zabezpečením odbornej prípravy pre učiteľov a renováciou alebo zriadením nových bezpečných priestorov na vzdelávanie.

Súvislosti

Viac..  Medziročná inflácia v celej únii v júni klesla na 2,2 percenta

Od roku 2012 Komisia zvýšila finančnú podporu na vzdelávacie projekty pre deti, ktoré žijú v oblastiach konfliktov. Komisár Christos Stylianides sa v roku 2015 zaviazal do konca mandátu Junckerovej Komisie zvýšiť humanitárnu pomoc EÚ na vzdelávanie v núdzových situáciách na 4 %. Vďaka podpore z Európskeho parlamentu a členských štátov EÚ sa toto zvýšenie podarilo dosiahnuť skôr, a to od roku 2016.

Do dnešného dňa sa vyčlenilo viac ako 23 miliónov EUR na projekty vzdelávania v núdzových situáciách vrátane príspevkov Luxemburska vo výške 500 000 EUR a Rakúska vo výške 250 000 EUR v roku 2014. Pomoc sa zatiaľ poskytla viac ako 1 519 000 detí v 26 krajinách. S dodatočnou sumou vo výške 52 miliónov EUR uvoľnenou v tomto roku sa do konca roka 2016 pomôže viac ako 3 800 000 detí žijúcim v 46 krajinách.

Cieľové krajiny

Afganistan, Arménsko, Gruzínsko, Burkina Faso, Kamerun, Čad, Niger, Nigéria, Stredoafrická republika, Kolumbia, Konžská demokratická republika, Džibutsko, Ekvádor, Egypt, Salvádor, Etiópia, Guatemala, Honduras, India, Irán, Irak, Keňa, Libanon, Líbya, Madagaskar, Mali, Mauritánia, Mjanmarsko, Pakistan, palestínske okupované územia, Filipíny, Somálsko, Juhosudánska republika, Sudán, Sýrska arabská republika, Tanzánia, Burundi, Rwanda, Uganda, Ukrajina a Jemen.

Partnerské humanitárne organizácie, ktoré budú realizovať projekty

ACTED, Adra, Concern Worldwide, COOPI Cooperazione Internazionale, Croix Rouge, DanChurchAid, Danish Refugee Council (DRC), Finn Church Aid (FCA), Handicap International, HOPE’87, International Medical Corps, medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Medzinárodný záchranný výbor (IRC), the Lutheran World Federation, Norwegian Refugee Council, Plan International, Plan Spain, SOS Kinderdorf, Save the Children, Terre des hommes, Triangle, Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a War Child.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …