SaS: Sme zásadne proti, aby si Brusel prisvojil azylovú politiku

Zámeru Európskej komisie prevziať azylovú politiku, ktorú dnes vykonávajú jednotlivé členské štáty, chýba potrebný realizmus. Takýto postup by bol v rozpore s princípom subsidiarity a s existujúcou zmluvnou bázou. Do výlučnej jurisdikcie Európskej komisie nespadá žiadne územie Európskej únie. Európska komisia preto nemôže sama rozhodovať o tom, koho a aký počet utečencov jednotlivé členské štáty únie na svoje územie prijmú.

„Vo svete na základe veľmi nepriaznivých životných podmienok sa nachádza možno miliarda ľudí, ktorí by mali záujem skúsiť život v Európskej únii. Z toho zhruba 150 až 200 miliónov ľudí v Ázii a Afrike je priamo ohrozených ozbrojenými konfliktami a môžu sa stať potenciálnymi žiadateľmi o azyl v EÚ. Je nemysliteľné, aby Európa tento nápor zvládla. Je reálna obava, že by v takom prípade došlo k prudkému nárastu popularity extrémistov a k rozvratu exitujúcej politickej a spoločenskej štruktúry Európy,“ píše europoslanec a predseda SaS Richard Sulík.

Výzva pre Európsku úniu preto nestojí tak, ako ju formuluje Európska komisia, že treba posilniť legálne cesty utečencov do EÚ. „Naopak, treba podporovať riešenia a aktivity, ktoré budú viesť k zastaveniu konfliktov vo svete, k výraznej podpore bezpečných štátov, ktoré na svojom území poskytli útočisko utečencom, k dôkladnej ochrane vonkajších hraníc EÚ, či k návratu utečencov, ktorí sa už nachádzajú v EÚ a nesplnili podmienky na udelenie azylu alebo sa nachádzajú v režime dočasného útočiska,“ dopĺňa poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre zahraničnú politiku Martin Klus.

Viac..  Pomoc najzraniteľnejším komunitám na celom svete. EÚ zriadila letecký most humanitárnej pomoci

Predstavitelia SaS dodávajú, že Európska únia musí mať funkčné riešenie na zastavenie prúdu migrantov. „Takým riešením však nie sú ani povinné kvóty a ani prenos kompetencií v azylovej politike z členských štátov na Európsku komisiu ako dôsledok toho, že kvóty na celej čiare zlyhali,“ hovoria. Migračná kríza musí viesť k novým prístupom k zahraničnej politike, k novej zodpovednosti ľudí za stav sveta i za stav vo svojich domovských krajinách. „Nie k deštrukcii Európy a Európskej únie,“ uzatvárajú.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

wifi

EÚ spustí poslednú výzvu na zriadenie bezplatných WiFi sietí pre mestá a obce

Zajtra (3.6. 2020) Komisia vyhlási štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí do iniciatívy WiFi4EU. V rámci …