HCNM hľadá šikovného kandidáta na realizáciu projektov

HCNM (The OSCE High Commissioner on National Minorities) bola založená v roku 1992 so snahou o identifikáciu a riešenie etnického napätia, ktoré by mohlo ohroziť mier, stabilitu alebo priateľské vzťahy medzi zmluvnými štátmi OSCE.

V súčasnosti HCNM hľadá šikovného kandidáta, ktorý by mal na starosti realizáciu projektov a rôzne iné podporné aktivity ako sú:

 • Hodnotenie projektov v daných krajinách;
 • Rozvíjanie návrhov projektov a stanovenie možných partnerov projektu;
 • Implementácia, vyhodnocovanie a podávanie správ o projektoch;
 • Dohľad nad výdavkami projektu a zabezpečovanie dodržiavania rozpočtu;
 • Prispievanie do diskusie o politike a stratégiách pre portfólio HCNM;
 • prípadne iné činnosti.

Profil kandidáta

 • Vysokoškolské vzdelanie aspoň prvej úrovne v oblastiach: právo, riadenie projektov, politológia, obchodná administratíva alebo v inom ekvivalentnom odbore;
 • Minimálne šesť rokov skúsenosti s riadením projektov, vrátane skúsenosti v oblasti medzinárodného rozvoja, predchádzania konfliktov alebo projektov vo verejnej správe;
 • Znalosť postupov pri realizácii projektov OSCE;
 • Profesionálna znalosť angličtiny; odborná znalosť ruského jazyka výhodou;
 • Silné komunikačné zručnosti, vynaliezavosť, tímový duch, iniciatívnosť;
 • Schopnosť pracovať samostatne, ale aj ako súčasť tímu;
 • Počítačovo gramotný;
 • Schopnosť vytvoriť a udržiavať efektívne pracovné vzťahy s ľuďmi z rôznych kultúrnych a náboženských prostredí, rôzneho pohlavia a rôznych politických názorov.

Prihlášky je potrebné poslať do 11.4.2016.

Viac informácii získate TU.
Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracovali Miroslav Hajnoš a Michaela Barnová.

 

 

O mib

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Slovensko sa na Expo 2020 v Dubaji odprezentuje ako krajina inovatívnych technológií aj prírodných krás

Najmodernejšie vodíkové a vesmírne technológie, inovácie v letectve, mobilita, ale aj prírodné bohatstvo a kultúrne …