Vajnorské Jazero - Bager, predaj pozemkov. ZDROJ: reality.sk.

Posledné miesto na kúpanie pre Bratislavčanov ide predať developer

Vajnorské jazerá, oblasť spadajúcu do európskej siete významných chránených území NATURA 2000, plánuje developer rozparcelovať a predať. Podľa ponuky, ktorú máme k dispozícii predáva pozemky, ktoré klientom rozparceluje podľa požiadavky. V súčasnosti je už na stavebnom úrade Vajnory podaný návrh na zmenu územného rozhodnutia.

vajnorske jazeroDeveloper prezentuje miesto, ktoré dlhé roky využívajú Bratislavčania ako jedno z posledných rekreačných zón pri vode, ako “exkluzívny rekreačný pozemok na predaj v lukratívnej časti Bratislavy – Vajnorské jazero”. Podľa inzertnej ponuky, ktorú developer zverejnil, je suma za m2 od 249,- € a mení sa podľa veľkosti pozemku.

Sporné miesto

V minulosti pritom na tomto mieste chcel predchádzajúci majiteľ “polostrova” postaviť hotelový komplex, čo mu ale mestský úrad Vajnory zamietol, nakoľko plánovaná stavba bola v rozpore s územným plánom. Pred hotelom sa na mieste pokúšali vybudovať veľkosklady, čo takisto developerovi neprešlo. 

Dlhoročne využívaný polostrov Vajnorské jazero na rekreáciu a oddych pri vode je pritom významným biocentrom zaradeným do európskej siete Natura 2000. Jej primárnym cieľom je zachovať prírodné dedičstvo na území členských krajín Európskej únie. Napriek tomu sa polostrov dostal do vlastníctva súkromných osôb, a mestská časť Bratislava – Vajnory do dnešného dňa neprejavila záujem o odkúpenie, čím sa možnosti ovplyvňovať budúci vývoj vyhľadávaného polostrova mestskou časťou Vajnory výrazne zmenšili. 

Podľa vyjadrenia právničky zaoberajúcej sa stavebným právom a čiernymi stavbami mestská časť tým prakticky prišla o významný vplyv. „Napriek pretrvávajúcej snahe  mestských častí, ako aj  Magistrátu mesta Bratislava zabrániť zahusťovaniu, sa podania na súde zväčša končia neúspechom. Dôvodom je súlad projektov s platným Územným plánom,“ hovorí Mgr. Lucia Bilčíková.

Štatutár neziskovej organizácie ProRacio, n.o. je spolumajiteľ pozemkov na Vajnorskom jazere.

Viac..  Ivan Štefanec: Ochrana klímy nesmie obmedzovať naše hospodárstvo

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ podporí projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy 121 miliónmi eur

Európska komisia v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy …