Životné minimum chce Brusel stanoviť podľa úrovne platov zamestnancov

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zvolal schôdzu, ktorej hlavnými témami boli Meniaci sa charakter pracovných pomerov, zdieľanie ekonomík, nulové  zmluvy a životné minimum. Členovia výboru diskutovali aj o takých zamestnaniach, ktoré budú dávať veľký dôraz na ochranu pracovníkov.

V návrhu ďalej preukazujú, že pre schopné trhové hospodárstvo sú potrebné inovácie a kreativita. Z toho dôvodu plánujú, aby nové formy zamestnaní viedli k pozitívnym výsledkom. Príslušníci EHSV uviedli, že rozdiely medzi “zamestnanými” a “nezamestnanými”, z ktorých možno čerpať, sú v zúfalom stave a nutne potrebujú revíziu. Na zasadnutí taktiež spochybnili pracovné postupy s tradičnou normou na plný úväzok, s trvalým pracovným miestom a dohodnutým pracovným časom, právami a výhodami. Podľa ich výskumu sa tieto metódy zvyšujú od hospodárskej krízy v rokoch 2007 – 2008.

EHSV chce preto vytvoriť  komisiu, ktorá by pomohla vyvinúť nové modely sociálnej starostlivosti, ktoré sú prispôsobené na pokrytie pružnejšieho pracovného trhu. Komisia by mala okrem iného zabezpečiť i nasledovné:

  • ustanovené školenia by mali byť k dispozícii všetkým pracovníkom a Európania všetkých vekových kategórií by mali byť vzdelaní v Informačných a komunikačných technologických zručnostiach (ICT),
  • zhromažďované štatistiky by mali presne sledovať vplyv nových foriem zamestnania na trhu práce a ekonomiky,
  • poskytovanie prehľadnosti v pracovnom pomere a zodpovednosť za úrazy, poruchy, poškodenia a služby sa budú riešiť v súvislosti s on-line platformami, spolu s ďalšími novými formami samostatnej zárobkovej činnosti.

EHSV žiada, aby Európska komisia a ILO (Medzinárodná organizácia práce) spolupracovali na vytvorení rámca slušných pracovných podmienok pracovníkov, ktoré by potom boli využité vo forme politiky EÚ.

Viac..  Vicepremiérka Remišová: Zásadne zjednodušujeme eurofondy

„Práva a ochrana, monitorovanie a presadzovanie musia byť zavedené s cieľom zabezpečiť to, aby nové formy zamestnania nemuseli viesť na dno platových podmienok, aby sa rozlišovali nerovnosti v príjmoch, neznižoval sa disponibilný príjem, potláčal sa dopyt a potenciál hospodárskeho rastu v celej EÚ,“ stanovisko EHSV povedala europoslankyňa Kathleen Walker Shaw z frakcie socialistov.

Takto vytvorenú hodnotu chcú členovia výboru uchovať v miestnych ekonomikách.  Základom má byť európska vzájomná spolupráca a spolupatričnosť pri koordinácii na trhu práce. Pre zachovanie životného minima budú dôležité platy zamestnancov a podmienky kolektívnych zmlúv.

O oma

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európsky hospodársky a sociálny výbor má novú predsedníčku

Jednotne v záujme budúcnosti Európy: nová predsedníčka je odhodlaná obnoviť jednotu a dobré meno EHSV …