federica mogheriny
Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. PHOTO: © European Union 2016.

Európska komisia posilňuje boj proti hybridným hrozbám

Európska komisia a vysoká predstaviteľka prijali spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám a podporu odolnosti EÚ, jej členských štátov a partnerských krajín a zároveň pre zintenzívnenie spolupráce s NATO v oblasti boja proti týmto hrozbám.

EÚ a jej členské štáty boli v posledných rokoch v čoraz väčšej miere vystavené hybridným hrozbám, ktoré pozostávajú z nepriateľských činov s cieľom destabilizovať určitý región či štát. Európska komisia a vysoká predstaviteľka prijali spoločný rámec pre boj proti hybridným hrozbám a podporu odolnosti EÚ, jej členských štátov a partnerských krajín a zároveň pre zintenzívnenie spolupráce s NATO v oblasti boja proti týmto hrozbám.

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová uviedla: „V posledných rokoch sa dramaticky zmenila bezpečnostná situácia. Na hraniciach EÚ sme boli svedkom nárastu hybridných hrozieb. Stále častejšie sa ozývajú hlasy volajúce po tom, aby EÚ prispôsobila a zvýšila svoje kapacity ako poskytovateľ bezpečnosti. Väzbu medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou treba ďalej posilniť. Týmito novými návrhmi chceme posilniť svoju schopnosť bojovať proti hybridným hrozbám. Touto snahou zintenzívňujeme aj spoluprácu a koordináciu s NATO“.

Elżbieta Bieńkowska, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP, uviedla: „EÚ sa musí stať poskytovateľom bezpečnosti, musí byť schopná prispôsobiť sa, anticipovať meniacu sa povahu hrozieb, s ktorými sa stretávame, a reagovať na ňu. To znamená, že musíme zvýšiť odolnosť a bezpečnosť vo vnútri a zároveň zvýšiť svoju schopnosť bojovať proti novým vonkajším hrozbám. Prostredníctvom tohto rámca konáme spoločne v boji proti spoločným hybridným hrozbám. Predkladáme konkrétne návrhy, ako Únia a členské štáty môžu zlepšiť spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, zvýšiť odolnosť, odstrániť strategické zraniteľnosti a pripraviť koordinovanú reakciu.“

Spoločný rámec ponúka komplexný prístup k zlepšovaniu spoločnej reakcie na výzvy, ktoré do členských štátov, pre občanov a kolektívnu bezpečnosť Európy prinášajú hybridné hrozby. Spája v sebe všetkých relevantných aktérov, politiky a nástroje na lepšie koordinovaný boj proti hybridným hrozbám a zmierňovanie ich vplyvu. Vychádza najmä z Európskeho programu v oblasti bezpečnosti, ktorý Komisia prijala v apríli 2015, ako aj z odvetvových stratégií, akými sú napríklad stratégia kybernetickej bezpečnosti EÚ, európska stratégia energetickej bezpečnosti a stratégia námornej bezpečnosti Európskej únie.

Spoločný rámec v sebe spája existujúce politiky a navrhuje sa v ňom 22 operačných akcií zameraných na:

  • zvyšovanie informovanosti prostredníctvom zriadenia špeciálnych nástrojov na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prostredníctvom koordinácie krokov EÚ v snahe uskutočňovať strategickú komunikáciu;
  • budovanie odolnosti prostredníctvom riešení v oblasti potenciálnych strategických a kritických odvetví, ako napríklad kybernetická bezpečnosť, kritické infraštruktúry (energetika, doprava, vesmír), ochrana finančného systému, ochrana verejného zdravia a podpora úsilia v boji proti násilnému extrémizmu a radikalizácii;
  • prevenciu, reakciu na krízy a obnovu prostredníctvom vymedzenia účinných postupov, ktoré sa budú uplatňovať, ale aj prostredníctvom preskúmania uplatniteľnosti a praktických dôsledkov doložky o solidarite (článok 222 ZFEÚ) a doložky o vzájomnej obrane (článok 42 ods. 7 ZEÚ) v prípade, že dôjde k rozsiahlemu a závažnému hybridnému útoku;
  • zintenzívnenie spolupráce medzi EÚ a NATO, ako aj s ostatnými partnerskými organizáciami v spoločnom úsilí bojovať proti hybridným hrozbám tak, aby sa pritom rešpektovali zásady inkluzívnosti a autonómie rozhodovacieho procesu každej z týchto organizácií.
Viac..  Ivan Štefanec: Obťažovanie detí na internete musíme zastaviť

Tento rámec je navrhnutý tak, aby poskytoval odolné základy podpory členských štátov v kolektívnom boji proti hybridným hrozbám, v ktorom im budú pomáhať najrôznejšie nástroje a iniciatívy EÚ a na ktorý sa využije celý potenciál zmlúv o EÚ.

Súvislosti

Hybridné hrozby znamenajú rôznorodú zmes činností, ktoré často zahŕňajú konvenčné aj menej konvenčné metódy, ktoré môžu štáty i neštátne subjekty používať koordinovaným spôsobom, pričom nedosahujú stupeň formálne vyhlásenej vojny. Cieľom nie je len spôsobiť priame straty a zneužiť slabé miesta, ale aj destabilizovať spoločnosť a vyprovokovať neistotu, ktorá má ochromiť rozhodovacie procesy.

Boj proti hybridným hrozbám je vo veľkej miere vnútroštátnou záležitosťou, keďže primárnu zodpovednosť zaň nesú členské štáty. Cieľom spoločného rámca, ktorý prezentovali Európska komisia a vysoká predstaviteľka Mogheriniová, je však pomôcť členským štátom EÚ a ich partnerom v boji proti hybridným hrozbám a zlepšiť ich odolnosť v situáciách, keď takýmto hrozbám čelia, a to účinnejším skĺbením európskych a vnútroštátnych nástrojov, než tomu bolo doposiaľ. Mnohé členské štáty EÚ navyše čelia rovnakým hrozbám, ktorých cieľom môžu byť cezhraničné siete či infraštruktúry. Rámec vychádza z politických usmernení predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera, ktorý vyhlásil, že existuje potreba „pracovať na silnejšej Európe, keď ide o bezpečnosť a obranu“. Je zároveň odpoveďou na výzvu Rady pre zahraničné veci z 18. mája 2015, aby boli predložené realizovateľné návrhy na boj proti hybridným hrozbám.

Ďalšie kroky

Rámec bude predložený Rade Európskej únie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …