benova
Europoslankyňa Monika Flašíková. PHOTO: © European Union - EP.

Monika Beňová: Dôležité rozhodnutia na úrovni EÚ sa neprijímajú včas aj kvôli „váhavosti“ národných politikov


Úvod tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) bude venovaný aj správe týkajúcej sa vzdelávania o Európskej únii (EÚ) a jej inštitúciách na rôznych stupňoch škôl. Intenzívnejšie prehlbovanie vedomostí o jej fungovaní by malo prispieť k hlbšiemu pochopeniu systému hodnôt týkajúcich sa napríklad zásad právneho štátu a ľudských práv, na ktorých Únia stojí, zo strany vzdelávajúcej sa mládeže.

Prehlbovanie debaty o EÚ na školách by sa samozrejme malo týkať aj rozvoja kritického myslenia smerom k nej. „To sa však musí diať na základe overených faktov a nie účelových dezinformácií. Kríza dôvery v európsku integráciu, o ktorej dnes často počúvame, do veľkej miery súvisí aj s nedostatočným záujmom a informovanosťou verejnosti o jej vnútorných mechanizmoch či rozhodovacích procesoch,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová. Tento stav podľa nej vyhovuje mnohým politikom na národnej úrovni, ktorí zneužívajú obmedzenú vedomosť občanov a radi alibisticky zvaľujú svoje nezdary a neschopnosť sa dohodnúť na iných.

„Treba otvorene pripomínať, že mnohé dôležité rozhodnutia na európskej úrovni sa neprijímajú včas kvôli „váhavosti“ a neprimerane dlhému čakaniu na postoje národných predstaviteľov,“ povedala europoslankyňa. Zmeny by sa podľa nej mali odraziť aj na možnostiach, ktoré majú učitelia. „Zaslúžia si výraznejšiu podporu napríklad aj prostredníctvom zlepšenia možností ich mobility a vzájomnej výmeny skúseností medzi pedagógmi z rozličných krajín. Posilnia si tým svoje jazykové zručnosti čo má vplyv na celkovú kvalitu ich odbornej prípravy,“ priblížila. Vzdelávanie o Európskej únii musí zároveň súvisieť aj s historickou úlohou zjednocovania pri zabezpečovaní mieru v Európe. „Radikalizmus a prikláňanie sa mladých ľudí k extrémistickým ideám je veľmi nebezpečné. Je preto nevyhnutné budovať v nich na základe minulej, historickej skúsenosti prirodzený odpor k autoritatívnym a totalitným ideológiám. EÚ, ktorej základom, napriek existujúcim nezhodám, je aj pokojné spolunažívanie, tolerancia a solidarita tu je dobrým príkladom,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  REACT-EU: 111,5 miliónov eur pre Nemecko, Slovensko a Bulharsko na obnovu po pandémii

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europarlament v druhej polovici roku: Energia, minimálna mzda, jednotná nabíjačka

Europoslanci chystajú na jeseň prijatie nových právnych predpisov na zlepšenie života Európanov, okrem iného v …