Jana Žitňanská
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: © European Union 2016.

Europoslankyňa Žitňanská: Vyzývam Plavčana, aby z eurofondov zabezpečil dostatok asistentov na učiteľa

Europoslankyňa Jana Žitňanská (Nova) vyzýva ministra školstva, aby využil finančné prostriedky z eurofondov na zabezpečenie dostatočného počtu asistentov učiteľa.

V rámci operačného programu Ľudské zdroje sa má z Európskeho sociálneho fondu využiť 28 miliónov na realizáciu projektu “Audiovizuálna tvorba v edukačnom procese”. Projekt, ktorý má realizovať Metodicko -pedagogické centrum (MPC) si vytýčilo za cieľ vzdelávanie učiteľov v oblasti audiovizuálnej tvorby, vytváranie audiovizuálnych obsahov, realizáciu konferencií EDUFILM ako aj vybudovanie  tisícky školských TV štúdií.

Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej by všetko bolo v poriadku, pokiaľ by nešlo o financie, ktoré majú slúžiť na zvýšenie inklúzie a rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu.

“V situácii, keď štát nie je schopný zabezpečiť asistentov učiteľa nielen pre integrované deti na bežných školách, ale ani pre tie, ktoré sa vzdelávajú v špeciálnych školách je to škandalózne.”

Projekt je v súčasnosti pozastavený vďaka rozhodnutiu Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1 Vzdelávanie a mal by byť prepracovaný.

“Napriek tomu, že som veľkým zástancom posilňovania kompetencií žiakov v IKT a ako bývalá novinárka by som dopriala všetkým deťom mať možnosť získať zručnosti aj v práci s kamerou či mikrofónom, nemyslím si, že toto by dnes mala byť priorita, keď hovoríme o inklúzii.”

Jana Žitňanská (Nova) upozorňuje aj na niektoré otázne znenia projektu, ktoré malo realizovať MPC. “Jednak ma zarazila informácia o exkluzívnom know how inštutúcie MPC, ktorá by mala byť jediná v súčasnosti schopná vytvárať edukačné audiovizuálne obsahy pre deti a mládež. Ešte viac ma však prekvapilo obhajovanie projektu argumentom, že pri tak vysoko kvalitne a profesionálne spracovanom materiáli sa jeho životnosť odhaduje na 10-15 rokov.”

Podľa eurposlankyne by projekt mal byť rozhodne prepracovaný, no nie spôsobom, že sa zmenia nejaké detaily alebo sa v texte objaví slovo inklúzia na ďalších miestach.

Viac..  Peter Pollák: Obce, ktoré sa nebáli predložiť projekt, získali viac ako 26 miliónov EUR na zlepšenie bývania. VIDEO

“Vyzývam ministra školstva Petra Plavčana, aby týchto viac ako 28 miliónov dal na asistentov učiteľa. Keď budeme mať zabezpečené základné potreby detí so zdravotným postihnutím budem prvá, ktorá bude volať po TV štúdiách a ďalších vymoženostiach pre žiakov a učiteľov na školách.”

Podľa odpovede MŠVVaŠ SR na infožiadosť europoslankyne Jany Žitňanskej (Nova) v septembri 2015 predložili zriaďovatelia škôl požiadavky na rok 2016 celkom na 3  371 asistentov učiteľa pre 12 821 žiakov. Požiadavky oproti  predchádzajúcemu zberu (september 2014) stúpli o 19,5 %. Z predložených požiadaviek odporučili odbory školstva okresných úradov v sídle kraja kladne vybaviť finančné prostriedky pre 2 661 asistentov učiteľa. Z tohto počtu ministerstvo školstva môže v roku 2016 zafinancovať len 1 671 AU. Ostatných 990 asistentov učiteľa zostane nevykrytých.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ZMOS listom upozornil Remišovú a Vlčana na mimoriadne problémy s končiacim eurofondovým obdobím

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa listom obrátilo na vicepremiérku Veroniku Remišovú a ministra …