Domov / POLITIKA / Európsky dvor audítorov: Slovenský kandidát získal tesnú podporu, poľský bol zamietnutý

Európsky dvor audítorov: Slovenský kandidát získal tesnú podporu, poľský bol zamietnutý

Európsky parlament na základe odporúčaní výboru EP pre kontrolu rozpočtu schválil nominantov zo Slovenska, Českej republiky, Lotyšska a Slovinska na posty členov Európskeho dvora audítorov, kandidáta z Poľska však zamietol. Maltský nominant po negatívnom stanovisku výboru svoju kandidatúru ešte pred plenárnym hlasovaním stiahol. Konečné rozhodnutie o jednotlivých nominantoch je v rukách Rady (ministrov) EÚ.

 Kandidáti schválený plénom Európskeho parlamentu:

 •     Slovensko: Ladislav Balko, potvrdený pomerom hlasov 328 (za): 317 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania)

•     Česká republika: Jan Gregor, potvrdený pomerom hlasov 382 (za): 256 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania)

 •     Lotyšsko: Mihalis Kozlovs, potvrdený pomerom hlasov 386 (za): 123 (proti): 186 (zdržalo sa hlasovania)

 •     Slovinsko: Samo Jereb, potvrdený pomerom hlasov 404 (za): 222 (proti): 70 (zdržalo sa hlasovania)

Kandidát zamietnutý plénom Európskeho parlamentu:

 •     Poľsko: Janusz Wojciechowski, odmietnutý pomerom hlasov 288 (za): 358 (proti): 48 (zdržalo sa hlasovania)

 Nominant, ktorý stiahol svoju kandidatúru pred plenárnym hlasovaním:

 •     Malta: Anthony Abela 

Pred plenárnym hlasovaním, dňa 15. marca, sa všetci vtedajší kandidáti zúčastnili verejného vypočutia na pôde výboru EP pre kontrolu rozpočtu, ktorý následne odporučil zamietnuť nominantov zo Slovenska, Malty a Poľska. Maltský nominant následne svoju kandidatúru stiahol.

Členovia Dvora audítorov sú menovaní na obdobie šiestich rokov. Rada (ministrov) EÚ – po konzultácii Európskeho parlamentu – rozhoduje o menovaní členov na základe návrhov jednotlivých členských štátov.

 Reakcie slovenských poslancov 

“Dvor audítorov zastáva medzi európskymi inštitúciami nezastupiteľnú úlohu. V budúcnosti bude musieť klásť ešte väčší dôraz na dohľad nad efektivitou využívania európskych financií. Som rád, že Európsky parlament dal opäť svoju dôveru aj audítorovi zo Slovenska, Doc. JUDr. Ladislavovi Balkovi, PhD,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

 

Viac..  Anna Záborská: Slovensko starne, bude potrebovať väčšiu súdržnosť rodín

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU

Blížia sa eurovoľby. Predvolebná roadshow sa presúva do Trenčína

Kancelária Európskeho parlament a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku absolvujú roadshow s názvom ,,Tentoraz idem …