Nová smernica o motoroch by mala dopomôcť k výraznému zníženiu emisií

Holandské predsedníctvo dosiahlo s Európskym parlamentom predbežnú dohodu. Jej cieľom je znížiť emisie znečisťujúcich látok z motorov od malých ručných zariadení ako napríklad motorové píly až po stavebné stroje.

Nariadenie by malo zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, rovnako ako nad ním posilniť dohľad a ochraňovať tak nielen ľudské zdravie, ale aj životné prostredie. Okrem toho rieši aj konkurencieschopnosť a dodržiavanie takých legislatívnych bodov, ktoré by mali odstrániť prekážky zahraničnému obchodu. Tie sa týkajú predovšetkým regulačných bariér, ktoré vyplývajú z odlišných emisných požiadaviek jednotlivých štátov.

Nová smernica by teda mala na vnútorný trh pustiť len tie motory, ktoré budú vyhovovať požiadavkám emisných limitov. V prípade schválenia začne aktualizovaná smernica postupne platiť v rozmedzí rokov 2018 až 2020. Záležať to bude od jednotlivého typu motora.  

Viac..  Dohoda o Aarhuskom dohovore: EK víta verejnú kontrolu aktov týkajúcich sa životného prostredia

K predbežnej dohode sa vyjadril aj holandský minister životného prostredia Sharon Dijksma: Jednou z priorít holandského predsedníctva je politika kvality ovzdušia v EÚ. Nové pravidlá významne prispejú k zníženiu znečistenia. V mene Rady chválim Parlament, Komisiu aj predchádzajúce predsedníctvo za ochotu dosiahnuť túto dohodu.”

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

cesta, auta

Európska únia chce pritvrdiť v boji proti emisiám, pre Slovensko to môže byť rana

Európa chce bez akýchkoľvek kompromisov tvrdo bojovať proti emisiám. Jedným z návrhov Európskej komisie je …