sefcovic
Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. PHOTO: © European Union- EP.

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič podpíše v mene Európskej únie klimatickú dohodu

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič, ktorý je slovenským eurokomisárom v Európskej únii, podpíše zajtra v mene Európskej únie historickú dohodu Organizácie spojených národov o boji proti klimatickým zmenám, ktorú sa podarilo uzavrieť v decembri minulého roka v Paríži.

Maroš Šefčovič sa zúčastní na slávnostnom podpise Parížskej klimatickej dohody na základe pozvania generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna, spoločne s holandským ministrom životného prostredia Sharonom Dijksmom, zastupujúcim práve prebiehajúce holandské predsedníctvo v Európskej únii. Podpisom Parížskej dohody potvrdí Šefčovič záväzok Európskej únie naplniť úlohy, ktoré vyplývajú z dosiahnutej globálnej klimatickej dohody, ako aj z rámcovej agendy Európskej únie pre energetiku a klímu do roku 2030.

„ Európska únia bola prvou, ktorá predložila svoje ambiciózne záväzky v boji  proti klimatickým zmenám a zaviazala sa do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 40%. Parížska dohoda je aj výsledok úspešnej európskej klimatickej diplomacie a početných rokovaní s partnermi z celého sveta. Dohodou sme vyslali jasný signál, že to so záchranou našej planéty pre budúce generácie myslíme vážne. Dohoda urýchli modernizáciu európskeho hospodárstva, zvýši dopyt po vysokokvalifikovaných ľuďoch, ktorí budú pracovať v oblastiach, ktoré dnes považujeme za profesie budúcnosti. Verím preto, že Európska únia bude medzi prvými, ktorí dohodu nielen podpíšu, ale aj ratifikujú, čím prispejeme k jej čo najskoršiemu vstupu do platnosti. ” povedal podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

V nasledujúcich mesiacoch Európska komisia predloží návrhy, ktoré budú smerovať k vyššej energetickej efektívnosti, k zníženiu spotreby energie, k zvýšeniu  využívania obnoviteľných zdrojov a ktoré zároveň prispejú v boji proti klimatickým zmenám.

Viac..  Krásny pivovar na dôležitej, historickej ceste v obci Hniezdne postavili vďaka Bruselu

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa okrem podpisu Parížskej dohody zúčastní bilaterálneho rokovania s generálnym tajomníkom OSN Pan Ki-munom a stretne sa s jeho osobitným vyslancom pre otázky miest a klimatických zmien a bývalým starostom mesta New York – Michaelom Bloombergom. Cieľom týchto rokovaní je ubezpečiť partnerov o záväzku Únie pokračovať v dekarbonizácii hospodárstva a prediskutovať vytvorenie podmienok pre rozvoj inteligentných miest. Už dnes túto filozofiu prebrali na seba mestá, v ktorých žije 600 miliónov obyvateľov.

Parížska klimatická dohoda je historicky prvou dohodou, ktorá zaväzuje zmluvné strany udržať globálne zvýšenie priemernej ročnej teploty zemského povrchu pod úrovňou 2 stupne Celsia. Dohoda vstúpi do platnosti po ratifikácii aspoň 55 krajinami, ktoré reprezentujú aspoň 55% globálnych emisií skleníkových plynov. Ratifikačný proces na úrovni Európskej únie si okrem podpisu dohody vyžiada aj súhlas Európskeho parlamentu a ratifikáciu všetkými 28 členskými štátmi.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hajsel

Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

Zo zapadajúcim slnkom v pozadí Vás pozdravujem z mojej bruselskej kancelárie, kde sme celý deň …