Aké nebezpečné výrobky boli vlani na trhu?

Európska komisia dnes zverejnila nové údaje, z ktorých vyplýva, že v roku 2015 sa predmetom celoeurópskeho varovania stalo vyše 2 000 nebezpečných výrobkov. Kľúčovou výzvou je zvyšujúci sa podiel výrobkov kúpených online z krajín mimo EÚ.

Komisia, členské štáty EÚ a podniky spolupracujú na tom, aby zabezpečili stiahnutie tohto nebezpečného spotrebného tovaru z európskeho trhu.

„Systém včasného varovania pomáha koordinovať rýchle reakcie medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa pri odstraňovaní nebezpečných výrobkov po celej Európe. Stoja pred nami dve výzvy: online predaj, vďaka ktorému sa výrobky dostávajú poštou priamo k spotrebiteľom a vysoký podiel čínskych výrobkov, ktoré systém včasného varovania signalizuje. V júni navštívim Čínu, kde chcem zapracovať na posilnení našej spolupráce s čínskymi orgánmi v oblasti bezpečnosti výrobkov,“ uviedla Věra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

V roku 2015 bolo v systéme registrovaných 2 072 záznamov a 2 745 nadväzných opatrení. Ak jeden členský štát zadá do systému varovanie, ostatné krajiny môžu identifikovať výrobok na svojom trhu a na toto úvodné varovanie zareagovať.

Viac než 65 % Európanov nakupuje výrobky online a počet osôb nakupujúcich online vzrástol v období medzi rokmi 2006 a 2015 o 27 %. Novou výzvou je teraz tento online kanál, ktorým sa takisto dostávajú poštou z krajín mimo EÚ do domácností spotrebiteľov výrobky, ktorým bezpečnosť nemusela byť preverená.

Komisia pracuje na ďalšom zlepšovaní systému včasného varovania tak, aby tento aspekt zahŕňal. Už sme nadviazali úspešnú spoluprácu s pracovníkmi hraničnej kontroly a platformami pre online predaj. Zabezpečíme, aby sa program Komisie v oblasti medzinárodnej bezpečnosti ďalej zameriaval aj na online predaj.

Ktoré výrobky predstavujú riziko?

Dve hlavné kategórie výrobkov, v prípade ktorých sa museli prijať nápravné opatrenia, boli v roku 2015 hračky (27 %) a oblečenie, textílie a módne doplnky (17 %). Tie boli najčastejšie oznamovanými výrobkami už v predošlom roku. Pokiaľ ide o riziká, v roku 2015 bolo najčastejšie oznamovaným rizikom (25 % z celkového počtu oznámení) chemické riziko; ďalej to bolo riziko poranenia (22 %), ktoré sa v predchádzajúcej správe umiestnilo na prvom mieste.

Viac..  Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Najčastejšie chemické riziká oznámené v roku 2015 sa týkali výrobkov, ako je módna bižutéria obsahujúca škodlivé ťažké kovy ako nikel a olovo a hračky obsahujúce ftaláty (zmäkčovadlá plastov, ktoré môžu spôsobiť poruchy plodnosti).

Odkiaľ pochádzajú?

Krajinou pôvodu číslo jeden v systéme včasného varovania naďalej zostáva Čína so 62 % oznámených nebezpečných výrobkov. Ide o najväčší zdroj dovozu pre EÚ.

Pre EÚ je spolupráca s čínskymi orgánmi aj naďalej prioritou a prebieha konkrétne v rámci mechanizmu pre Čínu, ktorý je súčasťou systému včasného varovania: každé oznámenie týkajúce sa výrobkov čínskeho pôvodu je zasielané čínskym orgánom, aby záležitosť riešili priamo s výrobcom alebo vývozcom, pokiaľ možno tieto hospodárske subjekty vyhľadať.

Do dnešného dňa sa Čína zaoberala až 11 540 prípadmi oznámení a v 3 748 prípadoch bola schopná prijať nápravné opatrenia. V mnohých prípadoch je stále zložité vysledovať zdroj, z ktorého výrobok pochádza.

Komisárka Jourová v júni navštívi Čínu, kde bude so svojimi čínskymi partnermi diskutovať o bezpečnosti výrobkov.

Súvislosti

Od roku 2003 systém včasného varovania zabezpečuje, že sa informácie o nebezpečných nepotravinových výrobkoch stiahnutých z trhu alebo od používateľov kdekoľvek v Európe rýchlo dostanú k členským štátom a Európskej komisii. Vďaka tomu sa v celej EÚ môžu prijímať primerané nadväzné opatrenia (zákaz alebo zastavenie predaja, stiahnutie z trhu, stiahnutie od používateľa alebo zamietnutie dovozu colnými orgánmi).

V súčasnosti je do systému zapojených 31 krajín (EÚ spolu s Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom). Systém včasného varovania funguje vďaka každodennej a nepretržitej spolupráci medzi členskými štátmi.

Systém včasného varovania v číslach

Systém včasného varovania v číslach

 

Graf 1: Najčastejšie oznamované kategórie výrobkov

Najčastejšie oznamované kategórie výrobkov

Graf 2: Oznámenia v roku 2015 signalizujúce chemické riziko podľa kategórie výrobkov

 

Oznámenia v roku 2015 signalizujúce chemické riziko podľa kategórie výrobkov

Graf 3: Oznámenia v rokoch 2014 a 2015 podľa skupín krajín pôvodu

 Oznámenia v rokoch 2014 a 2015 podľa skupín krajín pôvodu

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …