Aká je úloha mladých odborárov v strednej Európe?

 

Členovia siete CEYTUN (Sieť mladých odborárov zo strednej Európy) sa stretli v Budapešti koncom apríla, aby vzájomne diskutovali o úlohe odborov v súčasnej spoločnosti v kontexte “tradície verzus trendy”.

Účastníci konferencie rokovali s čelnými predstaviteľmi odborov v Maďarsku a s európskymi odborníkmi na témy ako rovnosť, budúcnosť európskej ekonomiky, európsky sociálny dialóg a budúcnosť trhu práce.

Sociálny dialóg je kľúčovou činnosťou odborov, ale v súčasnosti vidíme, že mnoho občanov nemá povedomie o existencii sociálneho dialógu. Mladí ľudia majú obmedzené vedomosti a z toho vyplyvajúce aj nedostatočné zastúpenie vo vyjednávaniach vo sfére sociálneho dialógu, takže ich záležitosti nemožno riešiť efektívne. Členovia CEYTUN navrhujú, aby odbory spustili interaktívny dialóg s mladými ľuďmi, zapojili mládež do odborového hnutia a dali im viac možností, ako ovplyvniť rozhodovacie postupy.

Úsporné opatrenia sa ukázali ako neúspešné a škodlivé v celej Európe. Mladí odborári požadujú spoločnú európsku politiku na vytvorenie nových a lepších pracovných miest a jednotný prístup k utečeneckej kríze, ktorý nesmie obmedziť právo občanov EÚ na voľný pohyb. Je to humanitárna zodpovednosť EÚ pomôcť zastaviť konflikty, ktoré nútia ľudí utiecť.

Viac..  Ministri predstavili priority slovenského plánu obnovy a odolnosti v energetike a ekológii

Digitalizácia je nielen budúcnosť, ale aj súčasnosť. Michal Nirka z Odborového zväzu KOVO upozorňuje, že “odbory a hlavne mladi odborári by mali túto problematiku mať ako jednu z priorít vo svojich agendách a mať proaktívny prístup pri transformácie pracovného trhu.“

FES_20160423_0094_resize

Obrovské množstvo tradičných pracovných miest zmizne, preto by sa mali odbory zapojiť do diskusií o možných alternatívach prerozdeľovania bohatstva a otvárať diskusie o základnom príjme v Európe.

Mladí odborári sú proti akejkoľvek diskriminácii na základe etnického pôvodu, pohlavia, veku, náboženstva, sexuálnej orientácie, zdravotného postihnutia a národnosti. Odbory by mali ísť nad rámec ich úlohy reprezentovať záujmy svojich členov, musia prevziať zodpovednosť za pracovné a sociálne práva všetkých týchto zraniteľných skupín. Odbory by mali bojovať za rovnaké príležitosti a uznanie pre všetkých.

FES_20160423_0142_resize

CEYTUN je sieť mladých odborárov zo strednej Európy – z Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Slovenska, Poľska a Maďarska. Hlavným organizátorom je Nadácia Friedricha Eberta (FES).

Pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk spracoval Miroslav Hajnoš

O Miroslav Hajnoš

Odporúčame pozrieť

Mladí odborári sa pozreli na nový svet práce, ktorý prináša digitalizácia

Mnoho odborníkov v posledných rokoch tvrdí, že sme v prvej fáze digitalizácie spoločnosti, práce a …