korčok
Ivan Korčok, splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ. PHOTO: redakcia/Consilium.

Aké výzvy prináša slovenské predsedníctvo v Rade EÚ?

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi dnes (26.apríla 2016) na workshope v Banskej Bystrici organizovanom Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí v spolupráci s Euroatlantickým centrom.

V rámci projektu Národný konvent o Európskej únii bude na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela diskutovať spoločne s ďalšími rečníkmi a účastníkmi podujatia o výzvach slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Národný konvent predstavuje dôležitú platformu pre celospoločenskú diskusiu o aktuálnych otázkach európskej integrácie. Jeho úlohou je diskutovať, kritizovať, argumentovať, a tak čo najviac pritiahnuť občiansku verejnosť k vyjadreniu svojho názoru na ďalšie smerovanie Európskej únie. V roku 2016 je Národný konvent zameraný na témy, ktoré budú súčasťou programu historicky prvého predsedníctva SR v Rade EÚ. Na šesť mesiacov sa Slovensko stane „tvárou a hlasom“ európskej 28-čky s ambíciou zanechať v Európe slovenskú stopu. Blížiace sa predsedníctvo je spoločným vlastníctvom celej slovenskej spoločnosti a pre jeho úspech je zapojenie regiónov, akademickej sféry, podnikateľov a mimovládnych organizácií kľúčové.

Viac..  I. Korčok: Dobré vzťahy s Maďarskom sú mojou prioritou. Ale podpory musia byť transparentné a podľa pravidiel

Štátny tajomník I. Korčok v tejto súvislosti poznamenal: „Jedným z cieľov blížiaceho sa slovenského predsedníctva v Rade EÚ je zintenzívnená komunikácia s verejnosťou a jej zapojenie do diskusie o EÚ. Preto som rád, že podujatia Národného konventu prinášajú v týchto týždňoch do regiónov diskusie o prioritách slovenského predsedníctva. Teší ma, že v Banskej Bystrici sa táto diskusia odohrá na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktorá je etablovanou akademickou inštitúciou pre výchovu budúcich odborníkov v oblasti medzinárodných vzťahov.”

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Dobré vzťahy s Maďarskom sú mojou prioritou. Ale podpory musia byť transparentné a podľa pravidiel

V Bratislave sa v utorok uskutočnilo rokovanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana …