EÚ posilňuje práva detí v trestnom konaní

Rada prijala konečné znenie smernice, ktorou sa posilňujú práva detí v trestnom konaní. Touto smernicou sa ustanovuje niekoľko procesných záruk pre deti (t.j. jednotlivcov vo veku menej ako 18 rokov), ktoré sú podozrivé alebo obvinené zo spáchania trestného činu. Smernica zahŕňa dodatočné záruky k zárukám, ktoré sa už uplatňujú na podozrivé a obvinené dospelé osoby.

Základné ustanovenie tejto smernice sa týka pomoci obhajcu. Členské štáty by mali zaistiť, aby podozrivým alebo obvinených deťom pomáhal obhajca poskytnutím, ak je to potrebné, právnej pomoci v prípade, že pomoc obhajcu je vzhľadom na okolnosti prípadu primeraná. Ďalšie dôležité ustanovenia smernice sa týkajú poskytovania informácií o právach, práva na individuálne posúdenie, lekársku prehliadku a audiovizuálne zaznamenávanie výsluchu. Ustanovujú sa v nej aj osobitné záruky pre deti počas pozbavenia osobnej slobody, najmä väzby.

Konečné prijatie smernice je výsledkom politickej dohody, ktorú zákonodarcovia dosiahli v decembri 2015, a následného schválenia zo strany Európskeho parlamentu 9. marca 2016. Po uverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty tri roky na transpozíciu jej ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov. Dánsko, Spojené kráľovstvo a Írsko uplatnili v súvislosti s touto smernicou právo na výnimku a nebudú ňou uviazané.

Viac..  Martin Hojsík: Reakcia na žalobu Európskej komisie proti Slovensku

Kontext

Práca Európskej únie na posilňovaní procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní sa od roku 2009 vykonáva na základe plánu, ktorý prijala Rada 30. novembra 2009. V tomto pláne sa ustanovuje, že postupne sa zostaví úplný zoznam procesných práv podozrivých a obvinených osôb v trestnom konaní.

Na základe tohto plánu sa doteraz prijali štyri smernice: smernica 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad, smernica 2012/13/EÚ o práve na informácie, smernica 2013/48/EÚ o práve na prístup k obhajcovi a smernica 2016/343/EÚ o prezumpcii neviny a práve byť prítomný na konaní pred súdom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Reakcia na žalobu Európskej komisie proti Slovensku

Európska komisia podáva na Európsky súdny dvor žalobu proti Slovensku za prekročenie limitnej hodnoty pre …