EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ĽUDIA / Miera predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18-24 rokov v EÚ neustále klesá
studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Miera predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18-24 rokov v EÚ neustále klesá

Podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov v Európskej únii (EÚ), ktorí ukončili terciárne vzdelanie sa konštantne zvyšoval, z 23,6% v roku 2002, kedy sa začalo s meraním až na 38,7% v roku 2015. Tento trend bol ešte viditeľnejší v prípade žien (z 24,5% v roku 2002 na 43,4% v roku 2015, teda viac než bolo stanovené v cieli stratégie Európa 2020), než v prípade mužov (z 22,6% na 34,0%, čiže pod hranicou celkového cieľa stratégie Európa 2020). Cieľom stratégie Európa 2020 je, aby aspoň 40% z ľudí vo veku 30-34 v EÚ malo do roku 2020 ukončené vysokoškolské vzdelanie.

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 205521.bmp

Miera predčasného ukončenia vzdelávania a odbornej prípravy mladých ľudí vo veku 18-24 rokov v EÚ neustále klesá, zo 17,0% v roku 2002 na 11,0% v roku 2015. Mladé ženy (9,5% v roku 2015) sú týmto fenoménom postihnuté menej ako mladí muži (12,4%). Cieľom stratégie Európa 2020 je do roku 2020 znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky v Európskej únii pod 10%.

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 205712.bmp

Najvyšší podiel osôb vo veku 30-34 rokov s terciárnym vzdelaním je v Litve, najnižší v Taliansku.

V roku 2015 sa podiel osôb vo veku 30 až 34, ktoré dokončili vysokoškolské vzdelanie zvýšil v porovnaní s rokom 2002 v každom členskom štáte, v ktorom sú k danej problematike k dispozícii údaje.

V roku 2015, najmenej polovica populácie vo veku 30 až 34 ukončila terciárne vzdelanie v Litve (57,6%), na Cypre (54,6%), v Írsku a Luxembursku (oba 52,3%), a vo Švédsku (50,2%). Na opačnom konci rebríčka sú Taliansko (25,3%), Rumunsko (25,6%), Malta (27,8%) a Slovensko (28,4%). Dvanásť členských štátov už splnilo alebo dokonca prekročilo svoj národný cieľ pre tento ukazovateľ, a to Dánsko, Estónsko, Grécko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Slovinsko, Fínsko a Švédsko.

V roku 2015 bol podiel osôb vo veku 30 až 34 rokov s ukončeným terciárnym vzdelaním výrazne vyšší u žien než u mužov vo všetkých členských štátoch, s výnimkou Nemecka.

Dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie v členských krajinách EÚ (percentá z populácie vo veku 30-34, ktorí úspešne dokončili vysokoškolské vzdelanie)

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 205829.bmp

Najmenej tých, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku je v Chorvátsku, najviac v Španielsku

Viac..  Ako hlasovať v eurovoľbách? Európsky parlament predstavil novú internetovú stránku

V roku 2015, v porovnaní s rokom 2006, klesol počet osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu vo všetkých členských štátoch, z ktorých sú dostupné dáta, s výnimkou Českej republiky, Rumunska a Slovenska.

V roku 2015, bol najnižší podiel osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku pozorovaný v Chorvátsku (2,8%), v Slovinsku (5,0%), na Cypre a v Poľsku (oba 5,3%) a v Litve (5,5%), zatiaľ čo najvyšší podiel bol zaznamenaný v Španielsku (20,0%), na Malte (19,8%) a v Rumunsku (19,1%). Trinásť členských štátov už splnilo svoj národný cieľ pre tento indikátor, a to Dánsko, Írsko, Grécko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Rakúsko, Slovinsko a Švédsko.

V roku 2015 bol podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu nižší u žien ako u mužov takmer vo všetkých členských krajinách.

Osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávací proces a odbornú prípravu v rámci EÚ (percentá populácie v rozmedzí rokov 18-24 s najnižším stupňom sekundárneho vzdelania, ktoré nepokračovali v ďalšom štúdiu ani odbornej príprave)

Záznam na celú obrazovku 28. 4. 2016 210035.bmp

Metódy a definície

Ukazovatele stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania uvedené v tejto tlačovej správe vychádzajú  z EU Labour Force Survey.

Indikátor súvisiaci so završovaním terciárneho vzdelania je definovaný ako percento populácie vo veku 30-34 rokov, ktoré úspešne dokončilo terciárne vzdelávanie (napr. univerzitu, vyššie odborné inštitúcie, atď.) Miera dosiahnutého vzdelania odpovedá Medzinárodnému štandardnému členeniu vzdelávania (ISCED) z roku 2011 na úrovni 5-8 pre dáta z roku 2014 a novšie a ISCED z roku 1997 na úrovni 5-6 pre dáta staršie ako 2013. Dáta sú však v priebehu rokov porovnateľné pre všetky členské štáty, s výnimkou Rakúska.

Indikátor osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu je definovaný ako percento populácie vo veku 18-24 rokov na najnižšom stupni sekundárneho vzdelávania, ktorí neboli v priebehu posledných 4 týždňov pred výskumom zapojení do vzdelávacieho procesu. Nižšie sekundárne vzdelávanie odpovedá Medzinárodnému štandardnému členeniu vzdelávania (ISCED) z roku 2011 na úrovni 0-2 pre dáta z roku 2014 a novšie a ISCED z roku 1997 na úrovni 0-3C pre dáta do roku 2013. Dáta sú však v priebehu rokov porovnateľné pre všetky členské štáty.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Sme rodina Borisa Kollára, ako aj Progresívne Slovensko spoločne so stranou Spolu, dnes zverejnili kandidátov do eurovolieb

Lídrom kandidátky hnutia Sme rodina do májových eurovolieb bude poslanec NR SR Peter Pčolinský. Z …