Obchodné tajomstvo bude strážené prísnejšie, ako doteraz. Rozhodol o tom Európsky parlament

Nový právny rámec o obchodnom tajomstve, o ktorom sa rokovalo takmer tri roky, zjednotí pravidlá ochrany dôverných informácií firiem v EÚ. Pred časom ho schválil Európsky parlament. Hlavným cieľom smernice je obmedzenie priemyselnej špionáže a zjednotenie právnej ochrany. Zlepšiť sa tak má fungovanie jednotného trhu EÚ.

Spoločnosti sa novou smernicou budú môcť brániť voči úniku strategických obchodných informácií, výrobných tajomstiev, či hodnotného know-how. Nová direktíva tiež stanovuje opatrenia na kompenzáciu v prípade krádeže tajných informácií.

Návrh z roku 2013 podľa mnohých poslancov Európskeho parlamentu a médií závažne obmedzoval slobodu prístupu k informáciám. Počas rokovaní sa do textu dostali záruky, ktoré majú zabezpečiť ochranu práva na prístup k informáciám a na výkon investigatívnej žurnalistiky bez obmedzení.

Členské štáty majú na implementáciu smernice dva roky. Doteraz v právnych predpisoch o ochrane pred zneužitím obchodného tajomstva v krajinách EÚ existovali zásadné rozdiely. Niektoré krajiny dokonca nemajú v tejto oblasti žiadne špecifické predpisy. Európsky parlament sa rozhodol, že chce tieto tajomstvá chrániť na úrovni EÚ. Niektoré krajiny skrátka nemajú presnú právnu definíciu.

Viac..  Eugen Jurzyca o eurofondoch: Budú sa prideľovať aj na základe kvality projektov

Členka Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) Constance le Grip dodala: „Cieľom bolo vytvoriť spoločný právny rámec, celoeurópsku bázu slúžiacu na definovanie i ochranu.“

Prezradenie obchodných tajomstiev by bolo napr. pre firmu NANOCYL z Belgicka katastrofou. Každú fázu výroby považujú za nanajvýš tajnú.

„Obchodné tajomstvo môže byť v našom prípade spôsob výroby, jednotlivé časti, zoznam dodávateľov či klientov – toto všetko pokladáme za obchodné tajomstvo. Ak by tretia strana nezákonne získala tieto informácie, výrazne by nám to uškodilo,” hovorí Dimitri Stoffels – manažér právnych záležitostí, firma NANOCYL (Špecialista uhlíkových nanotrubičiek) o ich prísne stráženom obchodnom tajomstve.

Čo vo firme NANOCYL vyrábajú? Objasňuje Dimitri Stoffels: „Je to čierne zlato. Sú to uhlíkové nanočastice, vyzerajú ako čierny prášok. Know-how firmy NANOCYL predstavuje výroba týchto nanočastíc, ktoré majú veľmi dôležité elektrické, mechanické aj tepelné vlastnosti.”

Od roku 2018 budú všetky obchodné tajomstvá právne chránené vo všetkých 28 štátoch EU.

O oma

Avatar

Odporúčame pozrieť

Constance Le Grip

Constance Le Grip: Je potrebné upriamiť pozornosť žien na to, ako sa veci majú

Európsky parlament tento týždeň rokuje a hlasuje o správe, kde požaduje rovnaké dôchodky pre ženy …