Viac ako milión osôb zomrelo v EÚ na infarkt alebo mŕtvicu


V krajinách Európskej únie (EÚ) boli v roku 2013 infarkty (asi 644 000 úmrtí) a mŕtvice (takmer 433 000 úmrtí) príčinou smrti takmer 1,1 milióna osôb, čo predstavuje o niečo viac ako 1 z 5 úmrtí (21,6%) .

Od roku 2000 sa však podiel prípadov infarktov a mŕtvic so smrteľnými následkami v EÚ stále znižoval –  zo 16,6% a 11,5% v roku 2000, na 12,9% a 8,7% v roku 2013.

Pri analýze podľa päťročných vekových skupín (viď graf na poslednej strane), sa riziko úmrtia na srdcový infarkt alebo mŕtvicu preukázateľne zvyšuje s vekom, pričom infarkty a mŕtvice sú zodpovedné za:

  1. menej ako 10% všetkých úmrtí ľudí vo veku do 40 rokov v EÚ,
  2. medzi 10% a 20% všetkých úmrtí u osôb vo veku 40 až 69
  3. viac ako 20% všetkých úmrtí u starších vekových skupín.

Táto informácia o príčinách úmrtí v EÚ bola vydaná Eurostatom –  štatistickým úradom Európskej únie.

Záznam na celú obrazovku 4. 5. 2016 202749.bmp

Podiel srdcových infarktov alebo mŕtvic na všetkých úmrtiach je najnižší vo Francúzsku

Viac ako tretina všetkých úmrtí bola spôsobená  srdcovým infarktom v Litve (36,7%) a viac ako štvrtina v Lotyšsku (28,9%), na Slovensku (27,9%), Českej republike (25,7%) a Maďarsku (25,3%). V kontraste tohto je skutočnosť, že infarkty predstavovali menej ako 10% všetkých príčin úmrtí vo Francúzsku (6,0%), Portugalsku (6,5%), Holandsku (6,6%), Belgicku (7,6%), Dánsku (7,9%), Španielsku ( 8,6%) a Luxembursku (9,7%). V Európskej únii úmrtia v dôsledku srdcových infarktov predstavujú 12,9% všetkých úmrtí.

Pokiaľ ide o počet úmrtí na mŕtvicu, najvyšší podiel zaznamenali v roku 2013 v Bulharsku (19,7%), Rumunsku (18,7%) a Lotyšsku (o 17,0%), nasleduje Chorvátsko s Litvou (zhodne 14,3%), rovnako ako v Grécku (13,4%). Na opačnom konci stupnice je Francúzsko (5,7%), Dánsko (6,4%), Belgicko a Nemecko (obaja 6,5%), Írsko, Luxembursko a Rakúsko (všetky 6,6%), podobne ako Holandsko (6,7%) zaznamenali podiely nižšie ako 7%. Na úrovni EÚ úmrtia v dôsledku mŕtvic predstavujú 8,7% všetkých úmrtí v roku 2013.

Viac..  Dlhým covidom mohlo trpieť až 17 miliónov ľudí v EÚ

Záznam na celú obrazovku 4. 5. 2016 202930.bmp

Najväčší pokles podielu úmrtí na srdcové infarkty v Estónsku …

V porovnaní s rokom 2000 podiel úmrtí v dôsledku srdcových infarktov klesol vo väčšine členských štátov a to napriek celkovému starnutiu populácie. Najvýznamnejšie poklesy boli zaznamenané v Estónsku (z 32,3% v roku 2000 na 23,0% v roku 2010, alebo -9.3 percentuálnych bodov), v Dánsku (-8,0 pb), v Spojenom kráľovstve (-7,7 pb) a Švédsku (- 6,9 pb). Naopak stúpanie bolo v Litve (o 4,3 pb), Českej republike (4,2 pb), v Maďarsku (3,3 pb) a Chorvátsku (2,9 pb).

… a podielu úmrtí v dôsledku mŕtvice v Portugalsku

Podobný klesajúci trend sa týka aj úmrtí na mŕtvicu. Najväčší pokles podielu mŕtvice vo všetkých úmrtiach medzi rokmi 2000 a 2013 bol zaznamenaný v Portugalsku (z 19,8% na 11,5%, resp -8.4 pb), pred Estónskom (-7,9 pb), ďalej Česká republika (-6,4 pb) , Rakúsko (-5,0 pb) a Luxembursko (-4,9 pb). Jediné nárasty boli v Litve (1,7 pb), Bulharsku a na Slovensku (zhodne 0,9 pb).

Záznam na celú obrazovku 4. 5. 2016 203101.bmp

Záznam na celú obrazovku 4. 5. 2016 203256.bmp

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

estonsko EU

Tallinn v rámci ďalšieho balíka sankcií voči Rusku navrhne úplné energetické embargo

Estónsko bude v rámci ôsmeho balíka sankcií Európskej únie (EÚ) voči Rusku pre jeho pokračujúcu …