beňová
Monika Flašíková-Beňová, slovenská europoslankyňa. PHOTO: © European Union 2016 - source:EP.

Monika Beňová: Lepšie platy sú základom správneho nastavenia rodičovskej dovolenky

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa počas nadchádzajúceho plenárneho zasadnutia budú zaoberať aj témou rodičovskej dovolenky. Jej pravidlá na európskej úrovni sú upravované smernicou, ktorá bola formálne novelizovaná v roku 2010. Základy tejto právnej úpravy však siahajú až dve desaťročia dozadu, do roku 1996.

Nejde tak o modernú legislatívnu normu, ktorá by odzrkadľovala súčasné hospodárske, či sociálne podmienky v Európskej únii (EÚ) a jej členských štátoch. „Ochrana žien matiek a rodičovstva úzko súvisí so sviatkom, ktorý si dnes pripomíname. Podpora materstva, ale aj následné prehlbovanie starostlivosti o dieťa, ktoré umožňuje správne nastavená rodičovská dovolenka, si vyžadujú zlepšovanie štandardov, vrátane vyššieho finančného ohodnotenia počas tohto typu rodinnej dovolenky,“ uviedla poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová.

Práve nedostatočná finančná podpora súvisiaca s rodičovskou dovolenkou je podľa nej jednou z príčin, pre ktoré je o jej využívanie dlhodobo nízky záujem zo strany otcov. „Platí to na Slovensku, ale aj vo väčšine ostatných štátov EÚ. Zmena v tejto oblasti by pritom viedla k lepšiemu a rovnoprávnejšiemu uplatneniu sa žien na trhu práce. To by dokázateľne prinieslo pozitíva aj z hľadiska úrovne hospodárskeho rozvoja v jednotlivých krajinách,“ priblížila europoslankyňa. Rovnako by to prispelo k dosiahnutiu cieľa 75 percentnej miery zamestnanosti v EÚ, ktorý bol stanovený v Stratégii Európa 2020.

„V prípade mužov bola táto méta už naplnená, ženy sú však bohužiaľ od nej stále veľmi ďaleko. Z hľadiska podpory demografického rastu je zároveň potrebné sa zaoberať aj definovaním otcovskej dovolenky. Súčasná európska, ale ani slovenská legislatíva ho bohužiaľ nepozná,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

Viac..  Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

nezamestnanosr

Nezamestnanosť na Slovensku podobne ako v rámci celej EÚ stúpla

BRATISLAVA – Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v júni stúpla na 7,8 percenta z …