PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä azylový systém a Schengen

Reforma azylového systému: Rozprava o navrhovaných zmenách dublinských pravidiel

Dňa 4. mája predstavený návrh Európskej komisie na reformu takzvaných dublinských pravidiel, ktoré určujú členský štát zodpovedný za spracovanie tej-ktorej žiadosti o azyl, bude v stredu popoludní predmetom rozpravy poslancov a exekutívy EÚ.

Ako obnoviť vnútorne otvorený Schengen? Rozprava s Radou a Komisiou

Poslanci budú v stredu so zástupcami Rady a Komisie diskutovať o možnostiach obnovy plne fungujúceho schengenského priestoru s voľným pohybom osôb potom, ako niekoľko schengenských krajín v reakcii na prílev migrantov a žiadateľov o azyl obnovilo kontroly na vnútorných hraniciach EÚ alebo svoje  hranice dočasne zatvorilo.

Policajná spolupráca: Posilnenie Europolu v boji proti terorizmu
Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť čoskoro účinnejšie bojovať s terorizmom, počítačovou kriminalitou a ďalšími trestnými činmi a reagovať rýchlejšie na hrozby. Európsky parlament bude v stredu hlasovať o nových pravidlách fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, zadefinujú prísne pravidlá ochrany osobných údajov a ustanovia nástroje na demokratickú kontrolu agentúry.

Zdaňovanie právnických osôb: Povinná výmena informácií medzi členskými štátmi EÚ

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o návrhu z dielne Európskej komisie, ktorý by v prípade schválenia zaviedol automatickú povinnú výmenu informácií medzi daňovými úradmi o daniach zaplatených právnickými osobami na území jednotlivých členských štátov.

Opätovná požiadavka na ochranu priemyslu v EÚ pred dumpingovým dovozom z Číny

Pokiaľ Čína nesplní päť kritérií, ktorými EÚ definuje trhové hospodárstvo, Únia by mala voči dovozu z krajiny uplatňovať aj po decembri 2016 antidumpingové a antisubvenčné clá. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Poslanci však zdôrazňujú, že EÚ musí konať v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a uznať Čínu za svojho strategického obchodného partnera.  

Program pomoci pre Grécko: Rozprava o stave rokovaní

Viac..  Podľa Johnsona môže Veľká Británia vynikajúco prosperovať aj bez pobrexitovej dohody s EÚ

Ozdravný program ekonomických úprav pre Grécko bude v utorok od 15h predmetom rozpravy poslancov s podpredsedom Európskej komisie pre euro Valdisom Dombrovskisom a komisárom pre hospodárske záležitosti Pierrom Moscovicim. Členovia pracovnej skupiny EP pre finančnú pomoc navštívili Grécko v rámci poslaneckého prieskumu koncom marca.

Výzva na povinné označovanie krajiny pôvodu na mliečnych a mäsových výrobkoch

Poslanci by mali v stredu v rámci rozpravy a následne vo štvrtok v nelegislatívnom uznesení zopakovať svoju podporu myšlienke zavedenia povinného označovania krajiny pôvodu na mäsových a mliečnych výrobkoch. Povinné označovanie by malo zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a udržať tak dôveru spotrebiteľov v potraviny ponúkané na pultoch predajní v EÚ.  

Obchod s ľuďmi: Poslanci vyzvú členské štáty na dôslednejšiu ochranu obetí

Členské štáty by mali zintenzívniť svoje úsilie o ochranu obetí obchodu s ľuďmi, najmä žien, a prijať rodovo špecifické opatrenia zamerané na prevenciu týchto trestných činov a pomoc a podporu pre ich obete. Vyplýva to z návrhu uznesenia, o ktorom bude plénum hlasovať vo štvrtok. Predložený text vyčíta členským štátom nedôslednú implementáciu platnej legislatívy EÚ na ochranu obetí obchodu s ľuďmi a vyzýva ich na zaistenie nápravy. 

Rodičovská dovolenka: Poslanci budú žiadať dôsledné presadzovanie spoločných pravidiel

Spoločné pravidlá EÚ v oblasti minimálnej dĺžky rodičovskej dovolenky by mali byť dôslednejšie presadzované v celej Únii, uvádza sa v návrhu uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať a hlasovať vo štvrtok. Členské štáty by mali pracujúcim rodičom garantovať právo na neplatenú rodičovskú dovolenku v trvaní aspoň štyroch mesiacov bez ohľadu na sektor zamestnania a druh pracovnej zmluvy a motivovať k využitiu rodičovskej dovolenky najmä otcov, uvádza predkladaný text.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

europska centralna banka

Slovensko si chce od EÚ požičať takmer 631 mil. eur. Peniaze majú slúžiť na zmiernenie dopadov pandémie

Slovensko si chce vziať úver od Európskej únie vo výške 630,88 mil. eur. Peniaze sa …