Prvým osobitným vyslancom pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ je Ján Figeľ


Predseda Komisie Juncker vymenoval prvého osobitného vyslanca pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo Európskej únie.

Vo svojom príhovore vo Vatikáne pri príležitosti udelenia ceny Karola Veľkého pápežovi Františkovi predseda Komisie Jean-Claude Juncker oznámil svoje rozhodnutie vymenovať pána Jána Figeľa (bývalého európskeho komisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež v rokoch 2004 až 2009) za prvého osobitného vyslanca pre presadzovanie slobody náboženského vyznania alebo viery mimo Európskej únie. Pán Figeľ sa svojej novej funkcie ujme, počiatočné trvanie mandátu je jeden rok.

Predseda Juncker uviedol: „Sloboda náboženského vyznania alebo presvedčenia je jedným zo základných práv, na ktorých stojí Európska únia. Ochrana a podpora tejto slobody vo vnútri aj mimo EÚ je kvôli neustálemu prenasledovaniu náboženských a etnických menšín ešte dôležitejšia. Verím, že Ján Figeľ, náš osobitný vyslanec, nám pomôže v tom, aby bolo naše úsilie sústredenejšie a postará sa o to, aby sa tejto dôležitej záležitosti venovala náležitá pozornosť.“

Európsky parlament túto iniciatívu podporuje a žiadal o jej uskutočnenie vo svojom uznesení z 4. februára 2016. Vzhľadom na význam podpory a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ v kontexte dialógu Európskej únie s tretími krajinami a jej programov pomoci určeným týmto krajinám, bude osobitný vyslanec pôsobiť ako osobitný poradca komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevena Mimicu. Jednoročný mandát je možné obnoviť.

Viac..  Hazard s chudobou celých generácií je neprijateľný, apeluje Miriam Lexmann

Pán Figeľ má rozsiahle skúsenosti v oblasti európskych a medzinárodných záležitostí. V rokoch 2004 až 2009 pôsobil ako európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a od roku 2010 do roku 2012 bol prvým podpredsedom vlády Slovenskej republiky.

Pán Figeľ predloží v rámci svojich úloh správu v kontexte prebiehajúceho dialógu medzi Komisiou a cirkvami a náboženskými združeniami alebo spoločenstvami, ktorý vedie prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia navrhla odobrať Maďarsku 7,5 miliardy EUR pre porušovanie zásad právneho štátu

Európska komisia (EK) v nedeľu odporučila pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov Maďarsku pre porušenie princípov právneho …