Európsky parlament posilnil právomoci Europolu v boji proti terorizmu

Agentúra EÚ v oblasti presadzovania práva bude môcť už čoskoro intenzívnejšie bojovať proti terorizmu, počítačovou kriminalite a ďalšími trestnými činmi a rýchlejšie reagovať na aktuálne hrozby. Európsky parlament v stredu schválil nové pravidlá fungovania Europolu, ktoré posilnia jeho kompetencie, ako aj záruky v oblasti ochrany osobných údajov, a ustanovia nástroje na demokratickú kontrolu agentúry.

Parlamentom schválené nariadenie, na ktorého konečnom znení sa vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady (ministrov) EÚ dohodli v novembri 2015, posilňuje mandát Europolu s cieľom zabezpečiť jeho plnú vybavenosť na boj s množiacimi sa cezhraničnými trestnými činmi a teroristickými hrozbami.

Zákonodarcovia pri dolaďovaní legislatívneho textu venovali zvláštnu pozornosť uľahčeniu zriaďovania špecializovaných jednotiek, ktoré by mali byť schopné okamžitej reakcie na vznikajúce hrozby. Nová legislatíva tiež obsahuje jednoznačné pravidlá týkajúce sa už existujúcich jednotiek alebo centier, akým je napríklad Európske centrum boja proti terorizmu (ECTC), ktoré začalo fungovať v januári 2016.

“Nové pravidlá pre Europol sú silným legislatívnym nástrojom, ktorý pomôže zvýšiť bezpečnosť európskych občanov,” uviedol parlamentný spravodajca Agustín Díaz de Mera (EPP, ES).

Rýchlejšie odstraňovanie teroristickej propagandy na webe

Europol bude za istých okolností oprávnený vymieňať si informácie priamo so súkromnými subjektmi, akými sú podniky či mimovládne organizácie, čo by malo urýchliť jeho prácu. Napríklad jednotka Europolu pre nahlasovanie internetového obsahu bude môcť priamo kontaktovať prevádzkovateľa sociálnej siete, akou je Facebook, a s cieľom spomaliť šírenie teroristickej propagandy ho požiadať o vymazanie stránky prívrženca takzvaného Islamského štátu.

Viac..  Minister Korčok s tureckým rezortným kolegom aj o budúcnosti vzťahov EÚ a Turecka

Odstránenie informačných medzier

Legislatívny text v snahe o odstránenia informačných medzier pri boji proti organizovanému zločinu a terorizmu vyzýva členské štáty, aby Europolu vychádzali viac v ústrety a poskytovali mu všetky informácie a údaje nevyhnutné na stíhanie cezhraničnej kriminality.

Europol by tiež za účelom povzbudenia výmeny informácii mal každoročne podávať správy Európskemu parlamentu, Rade (ministrov) EÚ a Európskej komisii, ako aj národným parlamentom o informáciách poskytovaných jednotlivými členskými štátmi.

Ochrana údajov a demokratická kontrola

 Poslanci zaistili, že posilnenie právomoci Europolu pôjde ruka v ruke s prehĺbením záruk v oblasti ochrany údajov a zintenzívnením parlamentného dohľadu. Prácu Europolu bude monitorovať Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) a v rámci právneho systému EÚ bude existovať jasný mechanizmus podávania sťažností pre občanov Únie.

Na činnosť Europolu bude dohliadať aj Spoločná parlamentná kontrolná skupina (JPSG), ktorej členmi budú poslanci národných parlamentov a Európskeho parlamentu.

Ďalší postup

Parlamentom schválené nariadenie vstúpi do platnosti v dvadsiaty deň po jeho zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne 1. mája 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europoslanci chcú zabitie Chovanca dotiahnuť do europarlamentu. Podľa Korčoka ešte nevieme, či bude do vyšetrovacieho tímu zapojený aj slovenský expert

Podľa slov ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka ešte nevieme, či bude do …