Europoslanci kritizovali finančné sankcie za odmietanie povinných kvót pre utečencov

Nefunkčné dublinské pravidlá, ktoré aktuálne určujú členský štát zodpovedný za spracovanie tej-ktorej žiadosti o azyl v EÚ, musia byť nahradené účinným azylovým systémom založeným na vzájomnej solidarite členských štátov a umožňujúcim efektívne spracúvanie žiadostí o azyl. Vyplýva to z rozpravy poslancov o návrhu Európskej komisie na reformu dublinského systému.

Mnoho poslancov v rozprave vyjadrilo sklamanie nad návrhom z dielne Komisie, ktorý nie je podľa nich dostatočne ambiciózny. Z poslaneckých lavíc zaznievali aj pochybnosti ohľadom realizovateľnosti navrhovaného systému prerozdeľovania žiadateľov o azyl.

Kritiku zožal tiež návrh, podľa ktorého by sa členské štáty mohli vyhnúť prijatiu žiadateľov o azyl výmenou za finančný príspevok tým krajinám EÚ, ktoré sa namiesto nich podujmú na spracovanie azylových žiadostí. Časť poslancov však obhajovala suverenitu členských štátov pri rozhodovaní o prijatí či neprijatí žiadateľa o azyl a kritizovala plány, podľa ktorých by krajiny EÚ museli finančne prispievať v prípade, že žiadateľov o azyl neprijmú.

Reakcie slovenských poslancov

 “Aktuálne udalosti nám ukázali, že európsky azylový systém potrebuje reformu. Mali by sme sa však vydať skôr cestou dôslednej identifikácie a selekcie žiadateľov, zlepšenia procesov ich integrácie do spoločnosti, osvety a, v neposlednom rade, aj vyhosťovania tých, ktorí nedodržiavajú naše zákony,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Návrh na reformu dublinského nariadenia predložila Európska komisia dňa 4. mája. Súčasťou predloženého textu je zachovanie kritéria prvej krajiny zakotvenom v súčasných dublinských pravidlách, no zároveň jeho doplnenie o korekčný mechanizmus prerozdeľovania, ktorý by sa mal automaticky aktivovať v prípade, ak bude ktorýkoľvek členský štát čeliť  neprimerane vysokému počtu žiadostí o azyl. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú nezúčastňovať na systéme prerozdeľovania, by museli preukázať finančnú solidaritu úhradou sumy vo výške 250.000 eur za každú žiadosť o azyl, ktorú za nich spracuje iný členský štát.

Európsky parlament prijal v apríli 2016 uznesenie o potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii. Poslanci požadovali radikálnu reformu dublinského nariadenia, ktorá by zaistila spoločnú zodpovednosť, solidaritu a rýchlejšie spracúvanie žiadostí o azyl.

Viac..  Systém minimálneho príjmu v EÚ: Zvýšenie podpory, dostupnosti a začlenenia

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

peniaze

Systém minimálneho príjmu v EÚ: Zvýšenie podpory, dostupnosti a začlenenia

Europoslanci chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych …

Consent choices