vladimír maňka 2
Vladimír Maňka. PHOTO: © European Union- EP.

Vladimír Maňka: Nemôžeme ohroziť našich výrobcov a stratiť milióny pracovných miest v EÚ

Pokiaľ Čína nesplní všetkých päť kritérií, ktorými EÚ definuje trhové hospodárstvo, jej dovoz do EÚ musí podliehať neštandardným postupom, uvádza sa v uznesení, ktoré schválil Európsky parlament. Ich súčasťou by malo byť využívanie neštandardnej metodiky pri porovnávaní a hodnotení trhovosti čínskych nákladov a cien v rámci antidumpingových a antisubvenčných vyšetrovaní s cieľom zaručiť rovnaké podmienky pre priemysel EÚ a chrániť únijné pracovné miesta.

Európska únia však podľa poslancov musí konať v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a najmä pri plnom rešpektovaní protokolu o pristúpení Číny k WTO, ktorý stanovuje možné zmeny vo vzťahu k dovozu z Číny po 11. decembri 2016. Parlament preto prostredníctvom uznesenia, ktoré plénum prijalo pomerom hlasov 546 (za): 28 (proti): 77 (zdržalo sa hlasovania), vyzval Komisiu, aby vypracovala vyvážený návrh zohľadňujúci všetky právne aspekty.

Vážne dopady dovozu z Číny na priemysel EÚ

Poslanci vyzvali Komisiu, aby zohľadnila obavy predstaviteľov európskeho priemyslu, odborových organizácií a ďalších zainteresovaných strán týkajúce sa dopadov prípadného priznania štatútu trhového hospodárstva Číne na zamestnanosť, životné prostredie a hospodársky rast v EÚ.

Nadmerná výrobná kapacita Číny a následný lacný export má podľa poslancov už dnes pre EÚ vážne sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky a negatívny vplyv najmä na oceliarsky priemysel Únie. Uznesenie tiež konštatuje, že 56 zo 73 aktuálnych antidumpingových opatrení EÚ sa uplatňuje na čínsky dovoz.

Čína: Dôležitý obchodný partner

Parlament však zároveň poukázal na význam partnerstva medzi EÚ a Čínou, ktorá je druhým najväčším obchodným partnerom Únie. Vzájomný obchod  EÚ a Číny predstavuje viac ako 1 miliardu eur denne a čínsky trh je hlavnou hnacou silou ziskovosti pre mnohé priemyselné odvetvia a značky v EÚ, uvádza sa v uznesení.

Poslanci však dôrazne odmietli akékoľvek jednostranné ústupky vo vzťahu k udeleniu štatútu trhového hospodárstva Číne a vyzvali Komisiu, aby skoordinovala svoje úsilie o jednotný právny výklad čínskeho prístupového protokolu s hlavnými obchodnými partnermi EÚ. Uznesenie tiež exekutívu EÚ vyzýva, aby využila nadchádzajúce samity G7 a G20, ako aj samit EÚ – Čína, na nájdenie riešenia, ktoré bude kompatibilné s pravidlami WTO.

Reforma antidumpingových predpisov EÚ

Parlament tiež podčiarkol bezprostrednú potrebu reformy nástrojov na ochranu obchodu EÚ a vyzval Radu (ministrov) EÚ, aby prestala blokovať balík opatrení zameraný na ich modernizáciu. Parlament svoje stanovisko k navrhovaným opatreniam schválil ešte v roku 2014.

Reakcie slovenských poslancov

“Nemôžeme ohroziť našich výrobcov a stratiť milióny pracovných miest v EÚ. Pokiaľ Čína nenaplní všetky podmienky, nemôže získať štatút trhového hospodárstva,” uviedol poslanec Vladimír Maňka (S&D, SK).

Viac..  Eurobarometer: Prostriedky EÚ na obnovu by mali putovať krajinám rešpektujúcim zásady právneho štátu

“Čínska ekonomika nie je trhová, ale plánovaná s výraznými zásahmi štátu. Dotovanie cien rôznych výrobkov, vrátane ocele, deformuje medzinárodný obchod a ohrozuje výrobu a pracovné miesta v krajinách, ktoré pravidlá dodržiavajú,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Ďalší postup

V prípade, že Európska komisia navrhne uznať Čínu za trhovú ekonomiku na základe právnych predpisov EÚ, Európsky parlament bude o tomto návrhu spolurozhodovať s Radou (ministrov) EÚ.

Počas utorňajšej rozpravy o prístupe k dovozu z Číny po 11. decembri 2016 komisár Vytenis Andriukaitis uviedol, že Komisia pracuje na novom súbore pravidiel, ktorých súčasťou bude silný systém Únie na ochranu obchodu kompatibilný s pravidlami WTO. Kolégium komisárov by sa ním malo zaoberať ešte v priebehu leta.

Súvislosti

Keď Čína v roku 2001 vstúpila do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), jej členovia vyhlásili, že Peking ešte neukončil proces prechodu k trhovému hospodárstvu. Čína vtedy umožnila ostatným členom WTO uplatňovať voči jej vývozu opatrenia vzťahujúce sa na netrhové hospodárstva. V praxi to často znamenalo vyššie antidumpingové clá.

Podľa Číny jej prístupový protokol k WTO z roku 2001 stanovuje, že prechod krajiny k trhovému hospodárstvu bude po 11. decembri 2016 automaticky uznaný. Peking však v súčasnosti spĺňa jediné z piatich technických kritérií EÚ, ktorými Únia definuje trhové hospodárstvo.

Čína je v súčasnosti predmetom približne 80% antidumpingových a antisubvenčných vyšetrovaní EÚ. Predstavitelia európskeho priemyslu, najmä oceliari a producenti solárnych panelov, sú zároveň znepokojení nadmernou výrobnou kapacitou Číny.

Obávajúc sa negatívnych dôsledkov na zamestnanosť a priemysel v EÚ poslanci vo februári vyzvali na prijatie opatrení, ktoré by v súlade s pravidlami WTO zmiernili dopad dumpingového dovozu z Číny na podniky v EÚ. Zároveň však poukázali na možné dôsledky hroziacej obchodnej vojny s Pekingom, nakoľko Čína by v prípade nepriznania trhového štatútu jej hospodárstvu mohla pristúpiť k odvetným opatreniam voči podnikateľom z EÚ operujúcim na jej území.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

simecka

Michal Šimečka: Stav EÚ je lepší než mnohí očakávali pred rokom. VIDEO

Videoblogy europoslancov, poslancov a analytikov nájdete TU.   Zdieľaj článok na Facebooku Zadajte Váš e-mail …