Zitnanska
Europoslankyňa Jana Žitňanská. PHOTO: European Union- EP.

Jana Žitňanská: Povinné uvádzanie krajiny pôvodu na mliečnych a mäsových výrobkoch je krok správnym smerom

Európsky parlament prostredníctvom schváleného uznesenia opätovne vyzval na zavedenie povinného uvádzania krajiny pôvodu na mäsových a mliečnych výrobkoch. Povinné označovanie by malo zvýšiť transparentnosť dodávateľského reťazca a posilniť tak dôveru spotrebiteľov v potraviny ponúkané na pultoch predajní v EÚ.

 Označovanie krajiny alebo miesta pôvodu by malo byť povinné pre všetky druhy konzumného mlieka, mliečnych a mäsových výrobkov, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré Európsky parlament schválil pomerom hlasov 422 (za): 159 (proti): 68 (zdržalo sa hlasovania). Prijatý text tiež vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zvážili rozšírenie povinného uvádzania pôvodu na iné jednozložkové potraviny alebo potraviny s jednou hlavnou zložkou.

Parlament tiež žiada, aby sa povinným stalo aj uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách. Toto opatrenie by podľa poslancov zlepšilo informovanosť spotrebiteľov a zvýšilo transparentnosť dodávateľského reťazca po viacerých prípadoch potravinových podvodov – vrátane škandálu s konským mäsom.

Uznesenie sa odvoláva na prieskum Eurobarometer z roku 2013 a správu Komisie zo 17. decembra 2013, podľa ktorých:

  • 84 % spotrebiteľov považuje za nevyhnutné uvádzať pôvod mlieka,
  • 88 % spotrebiteľov považuje za potrebné uvádzať pôvod aj u iných druhov mäsa ako hovädzie, bravčové, ovčie, kozie a hydinové mäso, na ktoré sa už povinnosť uvádzania pôvodu vzťahuje, a
  • viac ako 90 % respondentov považuje za dôležité, aby sa označoval pôvod mäsa v spracovaných potravinárskych výrobkoch.

Parlament tiež skonštatoval, že podľa správy Komisie by prevádzkové náklady na rozšírenie povinného označovania krajiny pôvodu na ďalšie druhy mäsa boli relatívne nízke.

Viac..  Reakcie našich europoslancov: Monitoringu právneho štátu v EÚ a strata prostriedkov za porušovanie hodnôt EÚ

Reakcie slovenských poslancov

“Spotrebiteľ musí mať o výrobku k dispozícii všetky relevantné údaje. Osobitne to platí pri potravinách, kde sa často stretávame s rôznymi manipuláciami. Podporujem nielen tento návrh, ale aj všetky ostatné, ktoré budú smerovať k väčšej informovanosti zákazníkov,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

“V niektorých členských štátov sa už uplatňuje systém dobrovoľného označovania potravín, ktorý sa osvedčil u spotrebiteľov, ako aj u výrobcov. Výrobcovia potvrdili, že takýto systém nezapríčiňuje výrazné zvýšenie nákladov a spotrebitelia ocenili dostupnosť týchto informácií. Som preto presvedčená, že ide o krok správnym smerom,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Európsky parlament v minulosti prijal niekoľko uznesení týkajúcich sa označovania pôvodu potravín. Vo svojom uznesení z 11. februára 2015 poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby s cieľom zaručiť väčšiu transparentnosť v celom potravinovom reťazci a lepšie informovať európskych spotrebiteľov predložila legislatívne návrhy, na základe ktorých by sa uvádzanie pôvodu mäsa v spracovaných potravinách stalo povinným.

Komisia však dosiaľ žiaden legislatívny návrh nepredložila. Svoj postoj odôvodňuje nákladmi spojenými s povinným uvádzaním pôvodu, ktoré by sa následne premietli do zvýšených cien potravín a ktoré by podľa exekutívy EÚ spotrebitelia neboli ochotní zaplatiť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament, Brusel

Pestrý týždeň v europarlamente: Rozpočet, koronavírus, rodová rovnosť

Poslanci budú tento týždeň hlasovať o rozpočte EÚ na rok 2021 a hodnotiť dopad protipandemických …