Mimovládky žiadajú Európsku komisiu, aby zmenila škodlivú politiku pre bioenergiu

Občianska spoločnosť mala konečne príležitosť vyjadriť svoj názor na novú politiku EÚ pre výrobu energie z biomasy, v prieskume Európske komisie, ktorý prebiehal od februára a včera bol ukončený. Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko a Priatelia Zeme-CEPA sa zapojením do prieskumu pripojili k hlasom európskych MNO, ktoré upozorňujú, že súčasná politika je škodlivá a musí byť bezodkladne nastavená nanovo.

Organizácie uznávajú, že trvalo-udržateľná bioenergia má svoju úlohu pri snahách Európy preorientovať sa na obnoviteľné zdroje energie a efektívnejšie využívanie energie. Ale zároveň upozorňujú na riziká spojené s využívaním bioenergie. Napríklad zvýšené používanie biomasy na výrobu energie môže zmariť snahy o znižovanie emisií CO2, ale tiež môže viesť k ničeniu životného prostredia , strate biodiverzity a k tlaku na intenzívnu ťažbu v lesoch.

Priatelia Zeme-CEPA a SOS/BirdLife Slovensko, spolu s ďalšími MNO žiadajú Európsku komisiu o zavedenie 4 kľúčových podmienok pre podporu využívania bioenergie v rámci Energeticko-klimatického balíka po roku 2030.

  • Stanoviť limit pre výrobu energie z biomasy na úroveň, ktorú bude možné zabezpečiť trvalo-udržateľným spôsobom
  • Garantovať uplatňovanie správnej hierarchie energetických priorít: (1) minimalizácia (s)potreby energie (2) maximalizácia energetickej účinnosti  (3) využívanie nízkouhlíkových OZE vrátane biomasy
  • Zaviesť správny postup pre výpočet uhlíkovej bilancie a tým zaručiť, že energetické využívanie biomasy povedie k skutočnému znižovaniu emisií uhlíka
  • Upraviť a rozšíriť záväzné kritéria trvalej udržateľnosti pre produkciu biomasy a výrobu energie z nej

Najväčšie environmentálne riziká spojené s bioenergiou spočívajú v používaní plodín pestovaných na poľnohospodárskej pôde a v nadmernej ťažbe v lesoch z dôvodu dopytu po bioenergii čím sa zvyšuje tlak na pôdu a lesy.

Viac..  Vicepremiérka Remišová: Slovensko musí využiť potenciál Dunajskej stratégie

SOS/BirdLife Slovensko a Priatelia Zeme CEPA požadujú, aby takéto zdroje boli vylúčené z podpory pre biomasu a aby bol dôraz kladený na používanie odpadových surovín z poľnohospodárstva a lesníctva, biologický odpad a močovku.

Organizácie tiež upozorňujú, že opatrenia smerujúce k trvalo udržateľnému lesníctvu alebo poľnohospodárstvu nie sú odpoveďou na zaručenie trvalo-udržateľého využívania biomasy. Nová politika EÚ musí zakotviť jasné pravidlá koľko a akej biomasy je možné použiť na výrobu energie.

Miroslav Mojžiš z Priatelia Zeme-CEPA hovorí:  “Biomasa je dôležitý kapitál našich vidieckých regiónov. Zásobovanie veľkých mestských teplární biomasou  a vývoz dreva do zahraničia, ktorý v rokoch 2010-2014 vzrástol až 5 krát budú čoraz viac tlačiť na naše rýchlo sa zmenšujúce zásoby biomasy. Rýchly zisk z obchodu s biomasou, ktorý dnes umožňujú diery v reguláciách, bude zakrátko minulosťou a regióny, ktoré teraz devastujú svoju krajinu budú čeliť ešte väčším ekonomickým  a ekologickým problémom.”

Tatiana Nemcova zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko upozorňuje

„Politika EÚ pre bioenergiu je nastavená úplne zle. Namiesto toho, aby sme zmysluplne využívali odpad z priemyslu, poľnohospodárstva, domácnosti, podpora smeruje na opatrenia, ktoré vedú k odlesňovaniu a masívnym výrubom na nelesnej pôde a premene našej poľnohospodárskej krajiny na lány intenzívne pestovanej repky či kukurice. Radikálna zmena je absolútne nevyhnutná.“

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

alkohol

Súkromné pálenie alkoholu sa rušiť nebude. Rezort dostal povolenie od Európskej komisie

Na Facebooku minister financií SR Eduard Heger informoval, že sa súkromné pálenie alkoholu na Slovensku …